Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Z uwagi na brak otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, informujemy, iż wypłata tego dodatku nastąpi po uzyskaniu środków finansowych na ten cel.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach od  20.09.2022 do 21.09.2022 roku wydawane będą paczki   żywnościowe. Osoby będą proszone na konkretną godzinę. Osoby nie korzystające z pomocy proszone są o przybycie do GOPS w dniach od 15.09.2022 do 16.09.2022 roku w godzinach od 7.30-11.00 w celu uaktualnienia swojej sytuacji. Jednocześnie informuję,  że  dostawa żywności będzie  do odbioru w miejscu, w którym obecnie stacjonuje karetka pogotowia przy Ośrodku Zdrowia w Kaliskach ( boczna strona budynku).

W związku z zbliżającym się okresem grzewczym i zapotrzebowaniem na drewno opałowe rodziny objęte pomocą i wsparciem gops mogą zgłaszać się do nadleśnictwa kaliska w celu pozyskania działki do samo wyrobu drewna. Drewno opałowe pozyskiwać będzie można poprzez porządkowanie powierzchni po zabiegach gospodarczych w lasach państwowych. Materiał opałowy podlegać będzie pomiarom i odbiorze przez miejscowych leśniczych. Opał będzie można wykupić w nadleśnictwie bądź w kancelariach leśnictw na podstawie cennika sprzedaży.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Nadleśnictwa Kaliska w godzinach pracy.

W razie trudności pod numerem telefonu 585889201 wew. 545 lub w pokoju nr 9 u Kierownika GOPS można otrzymać szczegółowe informacje lub wsparcie w w/w zakresie. 5858892012 wew. 545.

                                                                                                          

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą (DZ.U.2022 r., poz.1692) z dnia 5 sierpnia 2022 r. przysługuje osobie w  gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Termin i miejsce składania wniosków

  • Należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 roku w GOPS Kaliska pokój numer 7.
  • Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku nie będą rozpatrywane.

Wysokość dodatku węglowego

  • 3 000,00  zł

Ustalanie  dochodu

  • Nie jest wymagane ustalenie dochodu.

Przyznanie i odmowa dodatku
Przyznanie dodatku węglowego zostanie wydane w formie informacji, która następnie zostanie przesłana do wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej będzie istniała możliwość odebrania tej informacji w GOPS w Kaliskach w pokoju nr 7.
Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego będzie wymagało wydania decyzji.


Dodatkowe informacje można uzyskać w następujące dni tygodnia:
 poniedziałek, wtorek  w godz. 7:30 – 15:30
 środa w godz. 7:30 – 17:00
czwartek jest dniem pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów
piątek w godz. 7:30 – 14:00.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, parter, pokój nr 7 lub pod nr telefonu 58 58 89 201 wew. 543.

 

Druki do pobrania:

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie