Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby z terenu Gminy Kaliska.

Zakres sprawowanej opieki:

  1. Ochrona praw osoby ubezwłasnowolnionej.
  2. Zabezpieczenie dobra i interesów społecznych.
  3. Sprawowanie pieczy nad ubezwłasnowolnionych.
  4. Dokonywanie zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego.
  5. Reprezentowanie osoby ubezwłasnowolnionej względem osób trzecich.
  6. Podejmowanie działań na rzecz godnego życia osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane propozycją proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska,
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska lub kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ośrodka
pod nr 585889201 wew. 545.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni osobę do pracy przy specjalistycznych usługach opiekuńczych.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

  1. kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  2. udokumentowany półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zakres obowiązków: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi 
i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska,
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska lub kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ośrodka
pod nr 585889201 wew. 545

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach , prosi chętne sklepy  o przygotowanie oferty na poniższej tabeli, na art. spożywcze i środki czystości na 2022 r .
Prosimy o dostarczenie oferty zwrotnej do dnia 08.04.2022 r. .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2022 r. o godz. 12,00  w pok. Nr 9

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie