Mając w sobie jeszcze emocje z 10 grudnia, potrafimy przywołać obraz rodzin Naszego regionu, które razem z paczkami świątecznymi otrzymały nadzieję i inspirację do działania.
Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Wojciecha Hiller oraz wspaniałych wolontariuszy z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz pracowników GOPS udało nam się zebrać po raz kolejny wiele artykułów spożywczych, chemicznych oraz przemysłowych. Darczyńcom, którzy poczuli radość dawania i wolontariuszom, pośredniczącym w przekazywaniu mądrej pomocy bardzo mocno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach dziękuje.
Jednocześnie informujemy, że pozyskane paczki trafiły do 48 domów z terenu Gminy Kaliska. W odpowiedzi na potrzeby osób samotnych Kierownik GOPS wraz z Asystentem Rodziny dostarczał paczki do ich domów. Dla wielu osób była to najszczęśliwsza chwila w roku. Nie tylko zostali wsparci wspaniałymi paczkami, ale również mieli możliwość przyjmować gości.
Dzięki otwartym sercom wszystkich darczyńców ich domach pojawiła się długo oczekiwana pomoc. Świąteczna paczka przyniosła satysfakcje i radość wszystkim zaangażowanym stronom : zarówno Darczyńcom, Wolontariuszom, jak i samym Obdarowanym.

podziekowanie