Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+). Rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili mają czas na jego złożenie do dnia 30-11-2018 roku.

Złożone po tym terminie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie,  na każde dziecko uczące się do 20 roku życia. Świadczenie NIE przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. ,,zerówce” w przedszkolu lub szkole.

Wnioski można złożyć online oraz drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Wniosek można również pobrać ze strony www.gopskaliska.pl

Prosimy zatem rodziców, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” o jak najszybsze jego wypełnienie i złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach w pokoju 6.1. w godzinach 8:00 – 12:00. Prosimy nie czekać do ostatniej chwili.

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie