Od 01.01.2019 roku zmianie ulegną godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. W środy czas pracy zostanie wydłużony, natomiast w piątki zostanie odpowiednio skrócony. Liczymy ,że ta zmiana wprowadzi większą dostępność dla klientów w godzinach rannych i popołudniowych .

GOPS będzie czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek – 7: 30-15:30
Wtorek – 7:30-15:30
Środa – 7:30-17:00
Czwartek – 7:30-15:30
Piątek – 7:30-14:00