7 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w budynku Straży Pożarnej w Kaliskach w ramach działań towarzyszących w Programie PO PŻ odbyło się szkolenie z zakresu gospodarowania budżetem domowym . Dzięki pozyskanym informacjom osoby objęte zadaniami Banku Żywności w Tczewie podwyższyły wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi ,ale również pozyskały szereg informacji na temat możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne . Dużym zainteresowaniem również cieszyły się zmiany w przepisach na 2019 rok , które mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej osób objętych programem . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach bardzo serdecznie  dziękuje za przybycie wszystkim osobom , które poświęciły swój cenny czas i zechciały przyjść  na spotkanie oraz szczególne podziękowania kierujemy do Państwa przeprowadzającego szkolenie , gdyż ich wiedza i umiejętności spotkały się z dużym uznaniem oraz zadowoleniem podopiecznych.