W związku z możliwością przyznawania pomocy w naturze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach, prosi o składanie ofert  na art. spożywcze i środki czystości . Prosimy o wypełnienie oferty na poniższej tabeli i  dostarczenie do GOPS  do dnia 31.01.2019 r. .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2019 r. o godz. 12,00  w pok. Nr 8.

>> TABELA OFERTY <<