W związku możliwością przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 - na okres od stycznia do czerwca 2019 r. -  prosimy osoby korzystające z tej formy wsparcia o pilny kontakt – do dnia 30 kwietnia 2019 r. z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach zajmującym się stypendiami szkolnymi (parter, pokój nr 6.1 – dawne pomieszczenie banku) w celu wyrażenia zgody na wydanie decyzji zmieniającej oraz złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji rodziny.