Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. M.P z 2019 r. , poz. 402 - wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł  miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w  Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 7
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.