W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i jej zapisami wchodzącymi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2019 R. NIE BĘDZIE UZALEŻNIONE OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO.

DO ŚWIADCZENIA 500+ BĘDZIE UPRAWNIONE KAŻDE DZIECKO W WIEKU DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA, po spełnieniu wymagań określonych przez ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r, o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/program-rodzina-500/informacje-o-programie-rodzina-500