Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni osobę do pracy przy specjalistycznych usługach opiekuńczych od dnia 01.09.2019r.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

  1. kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  2. Udokumentowany półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zakres obowiązków: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi 
i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
lub kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ośrodka pod nr 585889201

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie