Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach od  19.05.2020 do 22.05.2020 roku  w godzinach od 8.00-16.30 będą wydawane paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie. Podtrzymując bezpieczeństwo w zakresie przeciwdziałania COVID-19 osoby będą proszone na konkretną godzinę w odstępach co 10 minut. Osoby , które nie posiadają jeszcze  skierowania, a ich  dochód nie przekracza 1402 zł. netto dla osób samotnych , oraz 1056 zł. netto na osobę w rodzinie proszone są o informacje telefoniczną oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do GOPS w Kaliskach w dniach 11-13.05.2020 roku.
Jednocześnie informuję,  że obecna dostawa żywności będzie do odbioru przy ul. Przemysłowej 40  w Kaliskach ( tj. budynek PSZOK – miejsce odbioru odpadów dla mieszkańców  Gminy Kaliska).

żywność

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie