Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 będą przyjmowane:

  • od dnia 1 lutego 2021 r. - wnioski elektroniczne
  • od dnia 1 kwietnia 2021 r. – wnioski papierowe i elektroniczne

 Termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia

  • wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 – wypłata do 30 czerwca 2021,
  • wniosek złożony w maju 2021 – wypłata do 31 lipca 2021,
  • wniosek złożony w czerwcu 2021 – wypłata do 31 sierpnia 2021,
  • wniosek złożony w lipcu 2021 – wypłata do 30 września 2021,
  • wniosek złożony w sierpniu 2021 – wypłata do 31 października 2021.

 

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/program-rodzina-500/informacje-o-programie-rodzina-500