Sklepy Wielobranżowe na terenie Gminy Kaliska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach , prosi  sklepy zainteresowane realizacją przyznanej przez nas pomocy w naturze o przygotowanie oferty na poniższej tabeli, na art. spożywcze i środki czystości na 2021 r . Prosimy o dostarczenie oferty zwrotnej do dnia 15.02.2021 r. .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.02.2021 r. o godz. 12,00  w pok. Nr 8