Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, iż od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Więcej informacji pod adresem
:http://gopskaliska.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne/stypendia-i-zasilki-szkolne