Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca maja 2022 r. oraz będzie organem właściwym do realizacji wypłat nierozpatrzonych, a złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego związanych z przebywaniem członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od 1 stycznia 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczenia „500+” na okres do 30 maja 2022 r.  rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek do ZUSu, wyłącznie w formie elektronicznie.
Wniosek będzie można przesłać:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal Empatia. 

Wypłaty świadczenia „500+”,  zgodnie z nowelizacją, będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Od 1 lutego 2022 r. będzie również możliwość składanie do ZUSu kolejnych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2022 r.