Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

dodatek osłonowy

 Termin składania wniosków
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku.
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 roku nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji po adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/dodatek-oslonowy/zasady-skladania-wnioskow-przyznawania-dodatku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w następujące dni tygodnia:
w poniedziałek i we wtorek  w godz. 7:30 – 15:30
w środę w godz. 7:30 – 17:00
czwartek jest dniem pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów
w piątek w godz. 7:30 – 14:00.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, parter, pokój nr 7 lub pod nr telefonu 58 58 89 201 wew. 543.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie