Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby z terenu Gminy Kaliska.

Zakres sprawowanej opieki:

  1. Ochrona praw osoby ubezwłasnowolnionej.
  2. Zabezpieczenie dobra i interesów społecznych.
  3. Sprawowanie pieczy nad ubezwłasnowolnionych.
  4. Dokonywanie zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego.
  5. Reprezentowanie osoby ubezwłasnowolnionej względem osób trzecich.
  6. Podejmowanie działań na rzecz godnego życia osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane propozycją proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska,
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska lub kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ośrodka
pod nr 585889201 wew. 545.