Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2022/2023 dla zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

- od 1 lipca 2022 r. - forma elektroniczna
- od 1 sierpnia 2022 r. – nadal forma elektroniczna oraz możliwość składnia wniosków w formie papierowej

 
ZASIŁEK RODZINNY i SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2022 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2022 r.
Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2022 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2022 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach: listopadzie i w grudniu 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznany do 31 października 2022 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2022 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2022 r.       
Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2022 r. zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2022 r.; wnioski złożone w miesiącu październiku 2022 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2022 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2022 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2023 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach: grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2022 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2022 roku.