Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe wysokości kwot kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

I tak kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł
  • dla osoby w rodzinie - 456,00 zł

maksymalna wysokość zasiłku stałego - 529,00 zł

kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego - 250,00 zł