W związku ze zmianą od 1 października 2012 r. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.), które uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne, Wójt Gminy Kaliska informuje, że do uzyskania stypendium szkolnego od października b.r. będą się kwalifikować osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł.

Wobec powyższego do 15 września w GOPS Kaliska, pok.10 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać osoby, których dochód jest wyższy, niż 351 zł, jednak nie przekracza 456 zł.