Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że:

w dniu 30 stycznia 2013r. otrzymaliśmy z Banku Żywności w Tczewie  6.685,60 kg żywności - ser, makaron, płatki, cukier, kasza, klopsiki itp.

W związku z powyższym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach

od 31.01.2013 do 08.02.2013

do Urzędu Gminy w Kaliskach po odbiór żywności.
(Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.)