logo akcji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 10 kwietnia spodziewamy się transportu żywności z Banku Żywności w Tczewie
(makaron, ryż, dżem, groszek z marchewką, mielonka, koncentrat pom., kasza, klopsiki, olej itp.).

W związku z tym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach od 11.04 do 19.04 do Urzędu Gminy w Kaliskach po odbiór żywności.
(Prosimy o zabezpieczenie się w pojemniki, siatki do przeniesienia żywności.)

Rozdysponowanie żywności odbywa się w ramach Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013” jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej – Pomoc Unii Europejskiej