agencja rynku rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 12 grudnia  2013r. otrzymamy żywność z Banku Żywności w Tczewie.

W związku z powyższym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach od 17 do 18 grudnia do punktu wydawania żywności,
który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach (piwnica-wejście od strony kotłowni , parking) po odbiór żywności.