W dniu 13 marca 2014r. o godz.10,00 w Urzędzie Gminy w Kaliskach, pok. nr 1, parter - odbędzie się zebranie kombatantów Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Na zaplanowanym spotkaniu Pan Prezes - Ryszard Tyborski - zamierza zaznajomić członków Związku ze zmianami, które wprowadzono i obowiązywać będą w 2014r.

Zapraszamy na spotkanie kombatantów, członków w/w Związku.