Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

agencja rynku rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 12 grudnia  2013r. otrzymamy żywność z Banku Żywności w Tczewie.

W związku z powyższym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach od 17 do 18 grudnia do punktu wydawania żywności,
który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach (piwnica-wejście od strony kotłowni , parking) po odbiór żywności.

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno- zimowych chłodów zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne, stare, bezdomne i chore, które  przebywając na terenie naszej gminy- mogą mieć trudności z samodzielnym przetrwaniem nadchodzącej zimy.

Nasz GOPS przygotował już listę osób, które - wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Kaliskach - zamierzamy monitorować, jednak  być może są osoby do których pracownicy socjalni jeszcze nie dotarli i ich nie zdiagnozowali.

W sytuacjach budzących Państwa niepokój prosimy dzwonić !

Telefony  kontaktowe:

GOPS Kaliska – 585889201
Policja – 112
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody ( pełni całodobowy dyżur) - 987

bezdomni

agenca rynku rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 11 września otrzymamy żywność z Banku Żywności w Tczewie.

W ramach żywności będzie: mleko, ser topiony. makaron, ryż, kasza, płatki, herbatniki, groszek z marchewką, koncentrat, dżem, cukier, mielonka wieprzowa, olej oraz 1000 talonów na kaszki do realizacji w okolicznych "Biedronkach" w terminie do 30.09.2013r.

W związku z powyższym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach od 13 do 18 września do Urzędu Gminy w Kaliskach (piwnica) po odbiór żywności.
Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.

Osoby, które będą ubiegać się o pomoc z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2013/2014 - mogą pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach za 2012r podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
  • dochodu
  • składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
  • należnego podatku
 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Osoby, które będą ubiegać się o pomoc w ramach świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy 2013/2014 - mogą pobierać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach za 2012r podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
  • dochodu
  • składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
  • należnego podatku
 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie