Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że:
w dniu 12.12.2012 otrzymaliśmy z Banku Żywności - 6.482,96 kg żywności.

Wśród otrzymanych produktów są:

 • olej rzepakowy – 675 l
 • płatki kukurydziane – 280 kg -560 szt po 0,5 kg,
 • mleko- 720 l
 • ryż biały – 1.800 kg po 1 kg
 • kasza gryczana – 720 kg po 1 kg
 • masło extra – 190 kg -950 szt po 0,20 kg
 • ser – 240 kg – 600 szt po0,4 kg,
 • dżem- 547,56 kg – 1.404 szt,
 • groszek z marchewką- 576 kg – 1.440 szt,
 • klopsiki w sosie pomidorowym- 734,40 kg – 864 szt

Ponadto informujemy, że w dniu 09.12.2012r. odbyła się zbiórka żywności w kościele - akcja „Woreczek Świętego Mikołaja” w Kaliskach: lista zebranych produktów

Wszystkie zebrane produkty zostaną podarowane osobom potrzebującym z Gminy Kaliska - od dnia 13.12.2012r.
W imieniu obdarowanych- dziękujemy Panu Wojciechowi Hiller , młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz wszystkim darczyńcom zaangażowanym w w/w zbiórkę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że:
w dniu 26.09.2012 otrzymaliśmy z Banku Żywności - 6.557,56 kg żywności.

Wśród otrzymanych produktów są:

 • makaron-1.470 kg- 2.940 szt. po 0,5 kg,
 • płatki kukurydziane – 300 kg -600 szt po 0,5 kg,
 • mleko- 1.440 litrów
 • cukier- 600 kg,
 • ser – 240 kg – 600 szt po0,4 kg,
 • dżem- 547,56 kg – 1.404 szt,
 • groszek z marchewką- 576 kg – 1.440 szt,
 • klopsiki w sosie pomidorowym- 1.020 kg – 1.200 szt

Otrzymana żywność zostanie rozdysponowana w dniach od 27.09.2012 do 05.10.2012r. rodzinom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

W związku ze zmianą od 1 października 2012 r. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.), które uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne, Wójt Gminy Kaliska informuje, że do uzyskania stypendium szkolnego od października b.r. będą się kwalifikować osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł.

Wobec powyższego do 15 września w GOPS Kaliska, pok.10 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać osoby, których dochód jest wyższy, niż 351 zł, jednak nie przekracza 456 zł.

Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe wysokości kwot kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

I tak kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł
 • dla osoby w rodzinie - 456,00 zł

maksymalna wysokość zasiłku stałego - 529,00 zł

kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego - 250,00 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 1. od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r
  • 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
 2. od dnia 1 listopada 2014 r.
  • 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

 • 77 zł na dziecko do 5 lat,
 • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
 • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie