Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

W związku z uruchomieniem  II transzy stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 - na okres od stycznia do czerwca -  prosimy osoby korzystające z tej formy wsparcia o pilny kontakt – do dnia 12 kwietnia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliskach  (pok. nr 10 ) w celu podpisania zgody na wydanie decyzji zmieniającej oraz złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że:

w dniu 30 stycznia 2013r. otrzymaliśmy z Banku Żywności w Tczewie  6.685,60 kg żywności - ser, makaron, płatki, cukier, kasza, klopsiki itp.

W związku z powyższym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach

od 31.01.2013 do 08.02.2013

do Urzędu Gminy w Kaliskach po odbiór żywności.
(Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Jeżeli dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych (czyli bez względu na dochód).

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych.

Decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają z mocy prawa z dniem 30-06-2013 r.

Powstają 2 rodzaje świadczeń związanych z nie podejmowaniem bądź rezygnacją z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej albo długotrwałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;

 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że:
w dniu 12.12.2012 otrzymaliśmy z Banku Żywności - 6.482,96 kg żywności.

Wśród otrzymanych produktów są:

 • olej rzepakowy – 675 l
 • płatki kukurydziane – 280 kg -560 szt po 0,5 kg,
 • mleko- 720 l
 • ryż biały – 1.800 kg po 1 kg
 • kasza gryczana – 720 kg po 1 kg
 • masło extra – 190 kg -950 szt po 0,20 kg
 • ser – 240 kg – 600 szt po0,4 kg,
 • dżem- 547,56 kg – 1.404 szt,
 • groszek z marchewką- 576 kg – 1.440 szt,
 • klopsiki w sosie pomidorowym- 734,40 kg – 864 szt

Ponadto informujemy, że w dniu 09.12.2012r. odbyła się zbiórka żywności w kościele - akcja „Woreczek Świętego Mikołaja” w Kaliskach: lista zebranych produktów

Wszystkie zebrane produkty zostaną podarowane osobom potrzebującym z Gminy Kaliska - od dnia 13.12.2012r.
W imieniu obdarowanych- dziękujemy Panu Wojciechowi Hiller , młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz wszystkim darczyńcom zaangażowanym w w/w zbiórkę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że:
w dniu 26.09.2012 otrzymaliśmy z Banku Żywności - 6.557,56 kg żywności.

Wśród otrzymanych produktów są:

 • makaron-1.470 kg- 2.940 szt. po 0,5 kg,
 • płatki kukurydziane – 300 kg -600 szt po 0,5 kg,
 • mleko- 1.440 litrów
 • cukier- 600 kg,
 • ser – 240 kg – 600 szt po0,4 kg,
 • dżem- 547,56 kg – 1.404 szt,
 • groszek z marchewką- 576 kg – 1.440 szt,
 • klopsiki w sosie pomidorowym- 1.020 kg – 1.200 szt

Otrzymana żywność zostanie rozdysponowana w dniach od 27.09.2012 do 05.10.2012r. rodzinom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie