Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

baner

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach od  03.02.2021 do 05.02.2021 roku wydawane będą paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie. Podtrzymując bezpieczeństwo w zakresie przeciwdziałania COVID-19 osoby będą proszone na konkretną godzinę w odstępach co 5 minut. O dokładnej godzinie oraz terminie dowiedzą się Państwo telefonicznie.  Osoby, które nie korzystają z pomocy GOPS  proszone są o przybycie do ośrodka  w dniach od 18.01.2021 do 20.01.2021 roku w godzinach od 7.30-11.00 w celu dostarczenia dokumentów potrzebnych do kwalifikacji do nowego programu.  Dochód nie może przekroczyć 1.542,20  zł. netto na osobę samotną , oraz 1.161,60 zł. netto na osobę w rodzinie. Jednocześnie informuję,  że  dostawa żywności będzie do odbioru przy ul. Przemysłowej 40  w Kaliskach w tym samym miejscu co ostatnio.

żywność

 

Wsparcie dla matek z dziećmi

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DMD), określa standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.

Tryb skierowania do DMD: Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania, zwanym dalej "ośrodkiem". Ośrodek kompletuje dokumenty, w terminie 14 dni i przekazuje je do starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

W ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim można skorzystać z w/w pomocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gdański
tel.: 58-560-23-20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku zaistnienia przesłanek do umieszczenia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w imieniu Powiatu starogardzkiego zapewni potrzebującym uzyskanie schronienia oraz wsparcia w ww. domu zgodnie ze standardem usług na poziomie określonym w rozporządzeniu.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie