Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę prosimy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej.

>>>ankieta<<<

plakat

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021; wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+)  będzie można składać:

od 1 lipca 2020 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2020 r. –
nadal forma elektroniczna i forma papierowa

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach pokój 6.1 w godzinach pracy urzędu
Dodatkowo informujemy, że czwartek jest dniem pracy wewnętrznej  bez obsługi interesantów tzn. w tym dniu nie przyjmujemy interesantów.
Zachęcamy  do składania wniosków drogą elektroniczną przez portale: Emp@tia, ePUAP oraz przy pomocy bankowości internetowej, jeżeli Państwa Bank udostępnia taką możliwość.

świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo
  w sierpniu 2020 r. -  ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2020 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 A TAKŻE ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
 • wnioski złożone we wrześniu i w październiku 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.
 • wnioski złożone w listopadzie i grudniu 2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021r.

Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze są przyznane do 31 października 2020 r.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października 2020 r.;
 • wnioski złożone we wrześniu 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
 • wnioski złożone w październiku 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.;
 • wnioski złożone w listopadzie 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia 2021 r.;
 • wnioski złożone w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021 r.

Ulegnie zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosić ono będzie 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzona zostanie zasada przyznawania świadczeń na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2020 r.

Wszystkie składane wnioski muszą być kompletne i poprawnie wypełnione.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenia wychowawcze (500+)  na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały ustalone do 31 maja 2021 r. Jedynie wnioski podlegające koordynacji mogą zawierać inną datę ustalenia świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie