Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

logo POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach od  13.09.2021 do 14.09.2021 roku wydawane będą paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie. Podtrzymując bezpieczeństwo w zakresie przeciwdziałania COVID-19 osoby będą proszone na konkretną godzinę w odstępach co 5 minut. O dokładnej godzinie oraz terminie dowiedzą się Państwo telefonicznie.  Osoby, które nie maja założonych kart proszone są o przybycie do ośrodka  w dniach od 07.09.2021 do 08.09.2021 roku w godzinach od 7.30-11.00.  Dochód nie może przekroczyć 1.542,20  zł. netto na osobę samotną , oraz 1.161,60 zł. netto na osobę w rodzinie. Jednocześnie informuję,  że  dostawa żywności będzie do odbioru ul. Nowowiejska   w Kaliskach  ( mieszkanie po karetce pogotowia).

żywność

 

logo dobry start

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: zus.pl,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy:
1 września 2021 r.  (w środę) w godz.
900 - 1300
do GOPS w Kaliskach do pokoju nr 7

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie.
Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00.
Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw z ZUS przez internet.

Wnioski o świadczenie Dobry Start rozpatruje ZUS.

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (ustawa o wspieraniu termomodernizacji), dokonanej ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (ustawa zmieniająca), poniżej dołączamy zmienione druki do pobrania.

Druki do pobrania:

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 dla zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

- od 1 lipca 2021 r. i nadal  forma elektroniczna
- od 1 sierpnia 2021 r. – możliwość składnia wniosków w formie papierowej

 
ZASIŁEK RODZINNY i SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2021 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.
Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2021 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach: listopadzie i w grudniu 2021 r. nastąpi do 28 lutego 2022 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznany do 31 października 2021 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2021 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2021 r.       
Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2021 r zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2021 r.; wnioski złożone w miesiącu październiku 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2021 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2022 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach: grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2022 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2021 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie