Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

500plus logoUstawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyjmowania i wypłacania tego świadczenia.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku do 10 dnia miesiąca, decyzja i wypłata przyznanego świadczenie wychowawczego następuje do 28 dnia tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej 28 dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za miesiąc, w którym wniosek został złożony.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest obowiązana do jego zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na dzień 16 sierpnia 2016 r. zostało złożonych 484 wniosków w sprawie ustalenia prawa bądź zmiany świadczenia wychowawczego. Decyzje wydawane są na bieżąco i do tej pory tutejszy organ wydał ich 477. Świadczeniobiorców uprawnionych od pobierania świadczenia wychowawczego jest ok. 717. Liczba świadczeniobiorców stale ulega zmianom, które wynikają m. in. ze składania nowych wniosków.

Wzór wniosku o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

skrzynka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 22.01.2016 oraz 25.01.2016 roku w godzinach od 9.00 do 14.30 ( do wyczerpania zapasów) przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach będą wydawane jabłka dla wszystkich rodzin zamieszkałych w gminie Kaliska . Owoce będą wydawane w skrzynkach bezzwrotnych w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie sobie transporu.

POPZ logotypy mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie informuje, że w dniach 19.01.2016 - 20.01.2016 roku w godzinach od 8.30-14.30 w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Kaliskach wydawana będzie żywność. Osoby objęte wsparciem prosimy o zabezpieczenie się w grube siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu artykułów żywnościowych.

Uprzejmie informujemy, że od 30 listopada 2015 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą rozpocznie cykl konsultacji on-line dla Repatriantów i członków ich rodzin. Spotkania realizowane będą w formie on-line, czyli w formie webinarów, jako uzupełnienie kursów adaptacyjno-językowych, w których część z Państwa brała udział w tym roku.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie osoby będące Repatriantami lub członkami rodzin Repatriantów, którzy w tej formie chcieliby uzyskać od ekspertów informacje przydatne do załatwienia spraw bytowych, edukacyjnych czy społecznych.

Na Państwa pytania będą odpowiadać specjaliści z zakresu pomocy społecznej, świadczeń emerytalnych, polskiego systemu oświatowego, prawa pracy, adaptacji i edukacji.

Więcej informacji w ulotce PDF

skrzynka abłka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach 27 i 28 listodada w godzinach od 9.00- 14.30 (do wyczerpania zapasów) przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach będą wydawane jabłka dla wszystkich rodzin zamieszkałych w gminie Kaliska . Owoce będą wydawane w skrzynkach bezzwrotnych w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie sobie transporu.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny