Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+). Rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili mają czas na jego złożenie do dnia 30-11-2018 roku.

Złożone po tym terminie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie,  na każde dziecko uczące się do 20 roku życia. Świadczenie NIE przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. ,,zerówce” w przedszkolu lub szkole.

Wnioski można złożyć online oraz drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Wniosek można również pobrać ze strony www.gopskaliska.pl

Prosimy zatem rodziców, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” o jak najszybsze jego wypełnienie i złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach w pokoju 6.1. w godzinach 8:00 – 12:00. Prosimy nie czekać do ostatniej chwili.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje,
od 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

 

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
    i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Więcej informacji pod adresem: http://gopskaliska.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne/stypendia-i-zasilki-szkolne

Formularze wniosków o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, w pokoju nr 6 oraz poniżej:

Informujemy, że wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, można składać:

  • elektronicznie od 1.07.2018r. lub
  • w formie papierowej od 1.08.2018r.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach pokój 6.1 w godzinach pracy urzędu .
Dodatkowo informujemy, że czwartek jest dniem pracy wewnętrznej  tzn. w tym dniu nie przyjmujemy interesantów

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać

  • online od 1 lipca 2018 roku.
  • od 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną (w formie papierowej) w godzinach 8:00-12:00 w pokoju 6.1 (parter).

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018 roku - wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

UWAGA: CZWARTEK JEST DNIEM PRACY WEWNĘTRZNEJ BEZ OBSŁUGI INTERESANTÓW, tego dnia nie będą przyjmowane wnioski o świadczenie „Dobry Start”.

Więcej informacji w ulotce: Dobry Start krok po kroku (pdf)
oraz pod adresem: http://gopskaliska.pl/index.php/swiadczenie-dobry-start/program-dobry-start-300zl-dla-ucznia

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie