Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Od października 2016 roku Region Gdański NSZZ „ Solidarność” rozpoczął realizację projektu „STOP BEZROBOCIU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Cel programu to kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej w celu powrotu na otwarty rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia. Działania skierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Do kogo są skierowane :

 • Kobiet
 • Osób powyżej 50 roku życia
 • Długotrwale bezrobotnych
 • Osób o niskich kwalifikacjach
 • Osób z niepełnosprawnościami

Czego dotyczą działania :

 • Współpraca z doradcą zawodowym
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Treningi z zakresu kompetencji kluczowych
  • Kompetencje ICT na różnych poziomach
  • Kompetencje społeczne
  • Aktywne formy poszukiwania pracy

Wszystkie osoby zainteresowane z terenu Gminy Kaliska prosimy o kontakt :

 • Kierownik GOPS – Monika Szmaglińska tel. 58-58-89-201
 • Kierownik Działu programów Europejskich- Jagna Łobodzińska tel. 58-308-43-37

Wszelkie informacje dodatkowe na stronie : www.solidarnosc.gda.pl

jablkaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 03.02.2017 oraz 06.02.2017 roku w godzinach od 9.00 do 14.30 (do wyczerpania zapasów) przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach będą wydawane jabłka dla wszystkich rodzin zamieszkałych w gminie Kaliska .
Owoce będą wydawane w skrzynkach bezzwrotnych w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie sobie transportu.

W związku z możliwością przyznawania naszym klientom pomocy w naturze – proszę o przygotowanie oferty cenowej na 2017 r. na podstawowe art. żywnościowe i środki czystości dostępne w Pani/Pana sklepie z uwzględnieniem wagi towaru.

W przypadku zainteresowania , prosimy o dostarczenie oferty do tutejszego GOPS (pokój nr 7) do dnia 03.02.2017 r.

Przykładowe art. spożywcze ; chleb, mleko, mąka, cukier, makaron, ryż wędliny i mięso, ziemniaki, ser, warzywa, smalec , margaryna, kasza, herbata, dżem i inne

Przykładowe środki czystości: mydło, proszek do prania, pasta do zębów, płyn do naczyń i inne

Dodatkowych informacji można uzyskać pod umerem telefonu: 58 5889201

darczyncyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach składa serdeczne podziękowania darczyńcom za wsparcie działań na rzecz mieszkańców Gminy Kaliska. Otrzymana dzięki Państwa życzliwości pomoc sprawia, że pozyskane dary zarówno w formie rzeczowej jak również pieniężnej przeznaczone dla mieszkańców w sposób płynny i szybki trafiły do naszych odbiorców. Hojność i dobroć w kierunku naszych mieszkańców jest dowodem na to, że nigdy nie pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach, że zawsze możemy na Państwa liczyć i ,że to właśnie dzięki Państwu, tak sprawnie udaje nam się sprostać zlecanym zadaniom.

Serdecznie dziękujemy :

 • Państwu Jolancie i Janowi Parduła
 • Państwu Bożenie i Włodzimierzowi Jeleniewskim
 • Państwu Karolinie i Adamowi Kowalczyk
 • Pani Krystynie Kopaczewskiej
 • Pani Elżbiecie i Henrykowi Trzebiatowskim
 • Państwu Celestynie i Ryszardowi Plata
 • Pani Barbarze Pieniuk
 • Państwu Hannie i Rafałowi Zielińskim
 • Pani Annie Olszynka
 • Pani Aleksandrze Czeplina

Niech rok 2017 będzie szczęśliwy, radosny i pełen dobroci.

GOPS Kaliska

zakGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie Pani w realizacji zbiórki smakołyków dla najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy. Przekazane słodycze wykorzystane zostały do przygotowania świątecznych paczek w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy po raz kolejny a życzliwość oraz za gorące serce niosące przesłanie pomocnej dłoni dla ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych. Pragniemy również złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia w Nowym Roku 2017 oraz dalszej siły w realizacji kolejnych przedsięwzięć.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny