Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

7 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w budynku Straży Pożarnej w Kaliskach w ramach działań towarzyszących w Programie PO PŻ odbyło się szkolenie z zakresu gospodarowania budżetem domowym . Dzięki pozyskanym informacjom osoby objęte zadaniami Banku Żywności w Tczewie podwyższyły wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi ,ale również pozyskały szereg informacji na temat możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne . Dużym zainteresowaniem również cieszyły się zmiany w przepisach na 2019 rok , które mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej osób objętych programem . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach bardzo serdecznie  dziękuje za przybycie wszystkim osobom , które poświęciły swój cenny czas i zechciały przyjść  na spotkanie oraz szczególne podziękowania kierujemy do Państwa przeprowadzającego szkolenie , gdyż ich wiedza i umiejętności spotkały się z dużym uznaniem oraz zadowoleniem podopiecznych.

Od 01.01.2019 roku zmianie ulegną godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. W środy czas pracy zostanie wydłużony, natomiast w piątki zostanie odpowiednio skrócony. Liczymy ,że ta zmiana wprowadzi większą dostępność dla klientów w godzinach rannych i popołudniowych .

GOPS będzie czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek – 7: 30-15:30
Wtorek – 7:30-15:30
Środa – 7:30-17:00
Czwartek – 7:30-15:30
Piątek – 7:30-14:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach wyraża swoją wdzięczność za dobroć, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy mieszkańcom Gminy Kaliska w  akcji „ Świateczna Paczka” .

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

Matka Teresa z Kalkuty

Kaliska  27.12.2018
Kierownik
GOPS w Kaliskach

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie