Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

W oparciu o Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach, Nr 4/2014 z dnia 02.04.2014r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014r.
informujemy, że zgodnie z powyższym Zarządzeniem dzień: 24 grudzień 2014r. jest dniem wolnym od pracy.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy bezinteresownie, z "czystego serca" wsparli naszą akcję zbiórki sprzętów gospodarstwa domowego dla rodziny potrzebującej. Dzięki Państwa wsparciu i pomocy wyposażyliśmy mieszkanie w/w rodziny w podstawowe sprzęty domowe i meble. Rodzina objęta pomocą od 03 października zamieszkała u siebie. Jedyną rzeczą, której nie udało się pozyskać - do tej pory- to lodówka.

Wszystkim ofiarodawcom - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ogłasza zbiórkę sprzętów domowych (używanych) dla rodziny objętej pomocą naszego Ośrodka. Rodzina, którą zamierzamy wesprzeć potrzebuje:

  • podstawowe meble kuchenne
  • lodówkę
  • pralkę
  • żelazko
  • odkurzacz
  • kołdry
  • pościele
  • ręczniki
  • poduszki
  • koce

Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom z góry dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że interesanci w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
przyjmowani są codziennie w godzinach od 8:00 do 12:00

Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne ( zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy ) , mogą od 1 września składać wnioski o ustalenie prawa do  w/w świadczeń  na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  30 września, ustalenie prawa do świadczeń z rodzinnych oraz wypłata

świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 28  listopada 2003 r.  świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013r., poz.1456 ze zm.)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów  z 10 sierpnia 2012 r.§ 1.2  i 2 ( Dz. U. z 2012r. poz 959 )

Od dnia 1 listopada 2014r. wysokość kryterium  dochodowego na osobę  w rodzinie  wynosi  574,00 zł.

wysokość kryterium dochodowego na osobę , jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wynosi 664,00 zł

Wysokość kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi   od 1 listopada 2014r wynosi .  664,00 zł.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny