Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór na stanowisko: stażysta /pracownik biurowy/ do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kaliskach.

Podstawowe wymagania:

  • Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • Wykształcenie minimum średnie
  • Osoba, która nie odbywała dotychczas stażu i nie ma doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika biurowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.08.2017r do godz. 15.30

  • osobiście  w  sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
  • listownie na adres: GOPS Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;
  • lub pocztą e-mail na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 można składać od 1 września 2017r do 15 września 2017r

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkółniepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne/stypendia-i-zasilki-szkolne

Prośba do wszystkich mieszkańców Gminy Kaliska.

Wspólnie z OSP Kaliska organizujemy zbiórkę materiałów, które są pilnie potrzebne mieszkańcom z okolic Chojnic, których spotkała ogromna tragedia.

Zgodnie z rozmową z sołtysem sołectwa Rytel p. Łukaszem Ossowskim na tą chwilę potrzeba wyłącznie łańcuchów do pił Stihl oraz Husqvarna, prowadnic do ww. marek pił oraz olejów do prowadnic. Łańcuchy o długości 38 cm., czyli 64 ogniwa. Dodatkowo potrzeba batonów oraz napojów energetycznych.

Pozostałe potrzeby na tą chwilę są zaspokojone. Wszystkie osoby chcące przekazać ww. dary informujemy, że w dniu 17.08.2017 roku od godz. 10.00 do 12.00 w OSP Kaliska będziemy przyjmować dary, które potem zawieziemy do Ośrodka Kultury w Rytlu. Liczymy na Waszą pomoc, w obliczu ludzkiej tragedii.

Proszę przekażcie gdzie możecie, razem możemy więcej.

Sz. P.
Mieszkańcy Gminy Kaliska

 Jestem pracownikiem socjalnym w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej . W chwili obecnej uczestniczę w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. W ramach tego szkolenia realizuję projekt socjalny pod patronatem GOPS , pod nazwą „Spójna rodzina” , którego celem jest poprawienie komunikacji w rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Chciałabym zaprosić do projektu rodziny z naszej gminy, które są chętne do współpracy w celu poprawy komunikacji we własnej rodzinie. Projekt zakłada cykl spotkań ze specjalistą z zakresu komunikacji dla rodziców oraz spotkania dla rodziców z dziećmi. Ponadto zajęcia sportowo-taneczne (ZUMBA) oraz zajęcia kulinarne (rodzice wspólnie z dziećmi).

Chętnych serdecznie zapraszam do zgłaszania się w pok. Nr 7 w OPS.

Przewidywany termin realizacji projektu to sierpień i wrzesień 2017 r.

 

Z poważaniem
Dorota Hartuna

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie