Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Wsparcie dla matek z dziećmi

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DMD), określa standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.

Tryb skierowania do DMD: Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania, zwanym dalej "ośrodkiem". Ośrodek kompletuje dokumenty, w terminie 14 dni i przekazuje je do starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

W ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim można skorzystać z w/w pomocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gdański
tel.: 58-560-23-20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku zaistnienia przesłanek do umieszczenia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w imieniu Powiatu starogardzkiego zapewni potrzebującym uzyskanie schronienia oraz wsparcia w ww. domu zgodnie ze standardem usług na poziomie określonym w rozporządzeniu.

W dniach od 1 do 7 grudnia 2020 obchodzony będzie I POMORSKI TYDZIEŃ BIAŁEJ WSTĄŻKI. 
To część międzynarodowej kampanii społecznej adresowanej do mężczyzn, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Biała wstążka stanowi symbol osobistej deklaracji, że mężczyźni nigdy nie będą sprawcami przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet. Zachęcamy mężczyzn, mieszkańców Lęborka, do włączenia się w akcję, poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki, wyrażającej sprzeciw wobec przemocy.

ONZ ostrzega, że w cieniu COVID-19 dochodzi do kolejnej „ukrytej pandemii” – globalnego nasilenia przemocy domowej. Na całym świecie odnotowano gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń, dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt w czasie „zamknięcia kraju” i innych restrykcji związanych z pandemią. Skutkują one uwięzieniem wielu z nich w domach wraz ze sprawcami oraz pozbawieniem łatwego dostępu do instytucji oferujących pomoc.

Kampania „Biała wstążka” to największa międzynarodowa kampania społeczna adresowana  do mężczyzn, mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Rozpoczęła się 6 grudnia 1991 r. w Kanadzie, gdzie mężczyźni postanowili uczcić w ten sposób pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 1989 rokuw budynku politechniki w Montrealu przez 25-letniego mężczyznę, który uważał, żę kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych, technicznych.

Akcję na terenie województwa pomorskiego koordynują Fundacja Wschodzące Słońce, Fundacja Trzeźwość oraz Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej.

http://wschodzaceslonce.org.pl/

Organizatorzy akcji zachęcają także do przesłania zdjęcia z przypiętą białą wstążką na Instagram lub adres mailowy Fundacji Wschodzące Słońce, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

biała wstążka

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie