Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia.

Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy.

Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie
i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc. Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  CAS.

 

 1. Czego dotyczy program
  Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
 2. Jak długo realizowany jest program
  Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 3. Kto realizuje program w Twojej gminie
  Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

 4. Kto może skorzystać z programu?
  Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 5. Kto płaci za zakupy i usługi?
  Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług  są nieodpłatne.

  Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie po uzyskaniu informacji o potrzebie wsparcia. W celu weryfikacji należy  podać  datę i godzinę kiedy osoba dzwoniła na infolinię. Następnie po weryfikacji ustalona zostanie forma wsparcia. Po analizie pracownik poda imię i nazwisko osoby oraz datę przyjścia , osoby która przyjdzie z pomocą. Należy zapisać sobie imię i nazwisko osoby, która zostanie wskazana przez GOPS.

  Gdy osoba wskazana przez GOPS przybędzie do Seniora należy zweryfikować imię i nazwisko zgodnie  z wcześniejszymi ustaleniami. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z osoba potrzebującą wsparcia.  Odbierając  zakupy od osoby, która  pomaga należy zachować zasady  bezpieczeństwa.

 6. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

 7. Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
  w wieku 70 lat i więcej.

 8. Senior w wieku  70+  może prosić wielokrotnie o wsparcie, ale  rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

 

Wsparcie osób starszych jest dla nas priorytetem, w tym trudnym czasie dlatego szczególnie apelujemy by zachować bezpieczeństwo i pozostać w domu by nie narażać siebie na niebezpieczeństwo.

Jednocześnie serdecznie  zachęcamy wszystkie osoby chcące wesprzeć osoby starsze z naszego terenu w ramach realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej        „Wspieraj Seniora”  do zgłaszania się w ramach wolontariatu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach pod numerem 58-58-89-201 w celu realizacji w/w programu.

To od nas zależy jak będzie nasza rzeczywistość społeczna!

 

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę prosimy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej.

>>>ankieta<<<

plakat

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie