Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i jej zapisami wchodzącymi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2019 R. NIE BĘDZIE UZALEŻNIONE OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO.

DO ŚWIADCZENIA 500+ BĘDZIE UPRAWNIONE KAŻDE DZIECKO W WIEKU DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA, po spełnieniu wymagań określonych przez ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r, o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/program-rodzina-500/informacje-o-programie-rodzina-500

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 03.06.2019 oraz 04.06.2019 roku wydawane będą paczki   żywnościowe  z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy

  • osoby samotnie gospodarujące , których dochód nie przekracza netto 1402 zł. oraz
  • osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1056  

o przybycie  w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. M.P z 2019 r. , poz. 402 - wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł  miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w  Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 7
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 16.05.2019 oraz 17.05.2019 roku wydawane będą paczki żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy

  • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza netto 1402 zł. oraz
  • osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1056  

o przybycie  w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.
Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie