Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

szkola2016 1Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach składa serdeczne podziękowania za pomoc uczniów Zespołu Szkół Podstawowych w Kaliskach w postaci przekazania smakołyków dla najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy. Przekazane słodycze wykorzystane zostały do przygotowania świątecznych paczek w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za życzliwość oraz za gorące serca, którzy niosą przesłanie pomocnej dłoni dla ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych. Pragniemy również złożyć najserdeczniejsze życzenia w Nowym Roku 2017.

Mając w sobie jeszcze emocje grudniowego weekendu, potrafimy przywołać obraz rodzin Naszego regionu, które razem z paczkami świątecznymi otrzymały nadzieję i inspirację do działania. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Wojciecha Hiller oraz wspaniałych wolontariuszy z Zespołu Szkół Publicznych ,Gimnazjum w Kaliskach oraz pracowników GOPS udało nam się zebrać po raz kolejny wiele artykułów spożywczych , chemicznych oraz przemysłowych. Darczyńcom, którzy poczuli radość dawania i wolontariuszom, pośredniczącym w przekazywaniu mądrej pomocy bardzo mocno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach dziękuje. Jednocześnie informujemy, że pozyskane paczki trafiły do 29 rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz 41 osób samotnych z terenu Gminy Kaliska. W odpowiedzi na potrzeby osób samotnych Kierownik GOPS wraz z Asystentem Rodziny dostarczał paczki do ich domów. Dla wielu osób była to najszczęśliwsza chwila w roku. Nie tylko zostali wsparci wspaniałymi paczkami, ale również mieli możliwość przyjmować gości. Dzięki otwartym sercom wszystkich darczyńców ich domach pojawiła się długo oczekiwana pomoc. Świąteczna paczka przyniosła satysfakcje i radość wszystkim zaangażowanym stronom : zarówno Darczyńcom, Wolontariuszom, jak i samym Obdarowanym.

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 24.10.2016 roku oraz 25.10.2016 rozdajemy żywność z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby korzystające z pomocy społecznej o przybycie po dary w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach ( piwnica – wejście od strony kotłowni) . Jednocześnie prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową "On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych", która odbędzie się 15 października w godz. 10:00 - 14:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja jest bezpłatna. Jest adresowana do przedstawicieli grup zawodowych ( z terenu województwa pomorskiego) mających kontakt z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. Zapraszamy

Plakat konferencji "On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje,że istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu, niezależnie od posiadanego dochodu. Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio , dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki , nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo znacznym karta wydawana jest na czas trwania orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne jak również przedsiębiorcy prywatni. Szczegóły i lista partnerów oferujących zniżki znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl.

Przystępując do programu zyskuje się prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt , burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski o wydanie karty można pobierać i składać w siedzibie GOPS Kaliska - budynek Urzędu Gminy w Kaliskach - pok.nr 7 ( p. Dorota Pryba tel. 510 193 959 )

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie