Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Uprzejmie informujemy, że od 30 listopada 2015 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą rozpocznie cykl konsultacji on-line dla Repatriantów i członków ich rodzin. Spotkania realizowane będą w formie on-line, czyli w formie webinarów, jako uzupełnienie kursów adaptacyjno-językowych, w których część z Państwa brała udział w tym roku.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie osoby będące Repatriantami lub członkami rodzin Repatriantów, którzy w tej formie chcieliby uzyskać od ekspertów informacje przydatne do załatwienia spraw bytowych, edukacyjnych czy społecznych.

Na Państwa pytania będą odpowiadać specjaliści z zakresu pomocy społecznej, świadczeń emerytalnych, polskiego systemu oświatowego, prawa pracy, adaptacji i edukacji.

Więcej informacji w ulotce PDF

skrzynka abłka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach 27 i 28 listodada w godzinach od 9.00- 14.30 (do wyczerpania zapasów) przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach będą wydawane jabłka dla wszystkich rodzin zamieszkałych w gminie Kaliska . Owoce będą wydawane w skrzynkach bezzwrotnych w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie sobie transporu.

dlonieW związku z przeprowadzanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach działaniami w ramach programu „SENIOR-WIGOR” umożliwiającymi aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu w środowisku oraz korzystanie z oferty kulturalno-edukacyjno- opiekuńczej przez osoby starsze, uprzejmie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia na spotkanie, które odbędzie się dnia 22.10.2015 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Kaliskach ( Sala narad ).

p.o. Kierownik GOPS
Monika Szmaglińska

POPZ logotyp mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie informuje, że w dniach 05.11.2015 - 06.11.2015 roku w godzinach od 8.30-14.30 w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Kaliskach wydawana będzie żywność. Osoby objęte wsparciem prosimy o zabezpieczenie się w grube siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu artykułów żywnościowych.

POPZ logotyp mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie informuje, że w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędą się w dniu 22.09.2015 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Kaliskach w sali narad warsztaty z zakresu wydatkowania budżetu domowego. Spotkanie ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia oraz wzbogacanie wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania pozyskaną żywnością oraz środkami finansowymi osób objętych programem. Osoby wskazane przez pracowników socjalnych prosimy o przybycie i aktywny udział na szkoleniu.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny