Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać

  • online od 1 lipca 2018 roku.
  • od 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną (w formie papierowej) w godzinach 8:00-12:00 w pokoju 6.1 (parter).

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018 roku - wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

UWAGA: CZWARTEK JEST DNIEM PRACY WEWNĘTRZNEJ BEZ OBSŁUGI INTERESANTÓW, tego dnia nie będą przyjmowane wnioski o świadczenie „Dobry Start”.

Więcej informacji w ulotce: Dobry Start krok po kroku (pdf)
oraz pod adresem: http://gopskaliska.pl/index.php/swiadczenie-dobry-start/program-dobry-start-300zl-dla-ucznia

500plus logo

Od 1 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, tutejszy organ będzie je przyjmował już od dnia 1 lipca 2018 r.

UWAGA: CZWARTEK JEST DNIEM PRACY WEWNĘTRZNEJ BEZ OBSŁUGI INTERESANTÓW, tego dnia nie będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/program-rodzina-500/informacje-o-programie-rodzina-500

W związku z uruchomieniem  II transzy stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 - na okres od stycznia do czerwca 2018 r. -  prosimy osoby korzystające z tej formy wsparcia o pilny kontakt – do dnia 30 marca 2018 r. z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach zajmującym się stypendiami szkolnymi (parter, pokój nr 6) w celu wyrażenia zgody na wydanie decyzji zmieniającej oraz złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji rodziny. 

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 06.03.2018 oraz 07.03.2018 roku wydawane będą paczki żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza netto 1268 zł. oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1028 zł o przybycie w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach. Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności. Osoby, które wcześniej nie korzystały z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie się do GOPS w dniach od 26.02.2018-28.02.2018 w godzinach od 8.00-11.00 w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej .
zywnosc

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie