Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

PZlogoFU
Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 20.02.2017 o godzinie 9.30 w sali narad Urzędu Gminy w Kaliskach odbędzie się spotkanie kulinarno- żywieniowe w ramach zadań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Prelegent delegowany przez Bank Żywności w Tczewie przyjedzie do nas z Kwidzynia . Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości i form korzystania z otrzymywanej żywności , uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz nabędą umiejętności w zakresie przygotowywania podstawowych posiłków bogatych w wartości odżywcze.


zywnosc

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 24.02.2017 oraz 27.02.2017 roku wydawane będą paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W związku z powyższym prosimy osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1268 zł. oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1028 zł o przybycie w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.
Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.
Osoby, które wcześniej nie korzystały z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie się do GOPS w dniach od 20.02.2017 – do 22.02.2017 w godzinach od 8.00-11.00 w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej.

W dniu 15.02.2017 r. dokonano otwarcia ponownych ofert cenowych sklepów z terenu miejscowości Piece i ustalono co następuje:

Na zapytanie ofertowe złożono 2 oferty cenowe. Oferty złożyli:

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mieczysław Dembicki- Piece
 2. Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER” Piotr Freitag –Piece

W otwarciu ofert brali udział :

 1. Monika Szmaglińska - p.o Kierownika GOPS Kaliska
 2. Dorota Hartuna - dyplomowany pracownik socjalny GOPS Kaliska
 3. Honorata Freitag – Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy Piece

Zainteresowane sklepy złożyły swoje oferty na art. spożywcze i środki czystości.

Po dokonaniu analizy ofert stwierdzono, że oferta Zakładu Remontowo-Budowlano-Handlowego przedstawiła atrakcyjniejsze ceny.
Wobec powyższego została wybrana jako realizująca przyznane pomoce w naturze naszym podopiecznym na 2017 r.

W dniu 06.02.2015 r. dokonano otwarcia ofert cenowych sklepów z terenu naszej gminy i ustalono co następuje.

Na zapytanie ofertowe złożono 3 oferty cenowe. Oferty złożyli:

 1. Sklep Wielobranżowy Zbigniew Gumiński – Kaliska
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mieczysław Dembicki- Piece
 3. Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER” Piotr Freitag –Piece

W otwarciu ofert brali udział :

 1.  Monika Szmaglińska - p.o Kierownika GOPS Kaliska
 2. Dorota Hartuna - dyplomowany pracownik socjalny GOPS Kaliska
 3. Piotr Freitag – Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy Piece

Zainteresowane sklepy złożyły swoje oferty na art. spożywcze i środki czystości.

Po dokonaniu analizy ofert ustalono co następuje:

Z miejscowości Kaliska została złożona 1 oferta i będzie obowiązywała na terenie Kalisk oraz pobliskich miejscowości w 2017 r., natomiast z miejscowości Piece wpłynęły 2 oferty .Obie oferty nie spełniły wymogów formalnych , gdyż nie zawierały gramatury podanych produktów, co uniemożliwia dokładne ich porównanie ,ponadto oferta Pana Mieczysława Dembickiego nie zawierała podpisu właściciela.

W związku z powyższym obie oferty z Pieców zostają odrzucone. Oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie nowych ofert. Do czasu rozstrzygnięcia nowych ofert w mocy pozostaje oferta zeszłoroczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach , prosi o przygotowanie ponownej oferty na wymienionym druku , na art. spożywcze i środki czystości .Prosimy o dostarczenie oferty zwrotnej do dnia 14.02.2017 r.

Otwarcie ofert 15.02.2017 o godzinie 12.00

DRUK OFERTY

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie