Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach wyraża swoją wdzięczność za dobroć, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy mieszkańcom Gminy Kaliska w  akcji „ Świateczna Paczka” .

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

Matka Teresa z Kalkuty

Kaliska  27.12.2018
Kierownik
GOPS w Kaliskach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach wyraża swoją wdzięczność za dobroć, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy mieszkańcom Gminy Kaliska w  akcji  zbiórki zabawek dla dzieci.

 „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”
Matka Teresa z Kalkuty

Kaliska  27.12.2018
Kierownik
GOPS w Kaliskach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach wyraża swoją wdzięczność za dobroć, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy mieszkańcom Gminy Kaliska w  akcji szkolnej  „Mikołaje są wśród nas”.

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”
Jan Paweł II

Kaliska  27.12.2018
Kierownik
GOPS w Kaliskach

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+). Rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili mają czas na jego złożenie do dnia 30-11-2018 roku.

Złożone po tym terminie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie,  na każde dziecko uczące się do 20 roku życia. Świadczenie NIE przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. ,,zerówce” w przedszkolu lub szkole.

Wnioski można złożyć online oraz drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Wniosek można również pobrać ze strony www.gopskaliska.pl

Prosimy zatem rodziców, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” o jak najszybsze jego wypełnienie i złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach w pokoju 6.1. w godzinach 8:00 – 12:00. Prosimy nie czekać do ostatniej chwili.

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie