Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

W dniu 15.02.2017 r. dokonano otwarcia ponownych ofert cenowych sklepów z terenu miejscowości Piece i ustalono co następuje:

Na zapytanie ofertowe złożono 2 oferty cenowe. Oferty złożyli:

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mieczysław Dembicki- Piece
 2. Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER” Piotr Freitag –Piece

W otwarciu ofert brali udział :

 1. Monika Szmaglińska - p.o Kierownika GOPS Kaliska
 2. Dorota Hartuna - dyplomowany pracownik socjalny GOPS Kaliska
 3. Honorata Freitag – Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy Piece

Zainteresowane sklepy złożyły swoje oferty na art. spożywcze i środki czystości.

Po dokonaniu analizy ofert stwierdzono, że oferta Zakładu Remontowo-Budowlano-Handlowego przedstawiła atrakcyjniejsze ceny.
Wobec powyższego została wybrana jako realizująca przyznane pomoce w naturze naszym podopiecznym na 2017 r.

W dniu 06.02.2015 r. dokonano otwarcia ofert cenowych sklepów z terenu naszej gminy i ustalono co następuje.

Na zapytanie ofertowe złożono 3 oferty cenowe. Oferty złożyli:

 1. Sklep Wielobranżowy Zbigniew Gumiński – Kaliska
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mieczysław Dembicki- Piece
 3. Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER” Piotr Freitag –Piece

W otwarciu ofert brali udział :

 1.  Monika Szmaglińska - p.o Kierownika GOPS Kaliska
 2. Dorota Hartuna - dyplomowany pracownik socjalny GOPS Kaliska
 3. Piotr Freitag – Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy Piece

Zainteresowane sklepy złożyły swoje oferty na art. spożywcze i środki czystości.

Po dokonaniu analizy ofert ustalono co następuje:

Z miejscowości Kaliska została złożona 1 oferta i będzie obowiązywała na terenie Kalisk oraz pobliskich miejscowości w 2017 r., natomiast z miejscowości Piece wpłynęły 2 oferty .Obie oferty nie spełniły wymogów formalnych , gdyż nie zawierały gramatury podanych produktów, co uniemożliwia dokładne ich porównanie ,ponadto oferta Pana Mieczysława Dembickiego nie zawierała podpisu właściciela.

W związku z powyższym obie oferty z Pieców zostają odrzucone. Oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie nowych ofert. Do czasu rozstrzygnięcia nowych ofert w mocy pozostaje oferta zeszłoroczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach , prosi o przygotowanie ponownej oferty na wymienionym druku , na art. spożywcze i środki czystości .Prosimy o dostarczenie oferty zwrotnej do dnia 14.02.2017 r.

Otwarcie ofert 15.02.2017 o godzinie 12.00

DRUK OFERTY

Od października 2016 roku Region Gdański NSZZ „ Solidarność” rozpoczął realizację projektu „STOP BEZROBOCIU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Cel programu to kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej w celu powrotu na otwarty rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia. Działania skierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Do kogo są skierowane :

 • Kobiet
 • Osób powyżej 50 roku życia
 • Długotrwale bezrobotnych
 • Osób o niskich kwalifikacjach
 • Osób z niepełnosprawnościami

Czego dotyczą działania :

 • Współpraca z doradcą zawodowym
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Treningi z zakresu kompetencji kluczowych
  • Kompetencje ICT na różnych poziomach
  • Kompetencje społeczne
  • Aktywne formy poszukiwania pracy

Wszystkie osoby zainteresowane z terenu Gminy Kaliska prosimy o kontakt :

 • Kierownik GOPS – Monika Szmaglińska tel. 58-58-89-201
 • Kierownik Działu programów Europejskich- Jagna Łobodzińska tel. 58-308-43-37

Wszelkie informacje dodatkowe na stronie : www.solidarnosc.gda.pl

jablkaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 03.02.2017 oraz 06.02.2017 roku w godzinach od 9.00 do 14.30 (do wyczerpania zapasów) przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach będą wydawane jabłka dla wszystkich rodzin zamieszkałych w gminie Kaliska .
Owoce będą wydawane w skrzynkach bezzwrotnych w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie sobie transportu.

W związku z możliwością przyznawania naszym klientom pomocy w naturze – proszę o przygotowanie oferty cenowej na 2017 r. na podstawowe art. żywnościowe i środki czystości dostępne w Pani/Pana sklepie z uwzględnieniem wagi towaru.

W przypadku zainteresowania , prosimy o dostarczenie oferty do tutejszego GOPS (pokój nr 7) do dnia 03.02.2017 r.

Przykładowe art. spożywcze ; chleb, mleko, mąka, cukier, makaron, ryż wędliny i mięso, ziemniaki, ser, warzywa, smalec , margaryna, kasza, herbata, dżem i inne

Przykładowe środki czystości: mydło, proszek do prania, pasta do zębów, płyn do naczyń i inne

Dodatkowych informacji można uzyskać pod umerem telefonu: 58 5889201

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie