Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021; wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+)  będzie można składać:

od 1 lipca 2020 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2020 r. –
nadal forma elektroniczna i forma papierowa

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach pokój 6.1 w godzinach pracy urzędu
Dodatkowo informujemy, że czwartek jest dniem pracy wewnętrznej  bez obsługi interesantów tzn. w tym dniu nie przyjmujemy interesantów.
Zachęcamy  do składania wniosków drogą elektroniczną przez portale: Emp@tia, ePUAP oraz przy pomocy bankowości internetowej, jeżeli Państwa Bank udostępnia taką możliwość.

świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo
  w sierpniu 2020 r. -  ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2020 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 A TAKŻE ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
 • wnioski złożone we wrześniu i w październiku 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.
 • wnioski złożone w listopadzie i grudniu 2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021r.

Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze są przyznane do 31 października 2020 r.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października 2020 r.;
 • wnioski złożone we wrześniu 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.;
 • wnioski złożone w październiku 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.;
 • wnioski złożone w listopadzie 2020 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia 2021 r.;
 • wnioski złożone w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2021 r.

Ulegnie zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosić ono będzie 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzona zostanie zasada przyznawania świadczeń na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2020 r.

Wszystkie składane wnioski muszą być kompletne i poprawnie wypełnione.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenia wychowawcze (500+)  na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały ustalone do 31 maja 2021 r. Jedynie wnioski podlegające koordynacji mogą zawierać inną datę ustalenia świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach od  29.06.2020 wydawane będą paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie. Podtrzymując bezpieczeństwo w zakresie przeciwdziałania COVID-19 osoby będą proszone na konkretną godzinę w odstępach co 5 minut. O dokładnej godzinie oraz terminie dowiedzą się Państwo telefonicznie. Osoby , które nie posiadają jeszcze  skierowania, a ich  dochód nie przekracza 1402 zł. netto dla osób samotnych , oraz 1056 zł. netto na osobę w rodzinie proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów do GOPS w Kaliskach w dniach 24-26.06.2020 roku. Jednocześnie informuję,  że  dostawa żywności będzie do odbioru przy ul. Przemysłowej 40  w Kaliskach ( tj. budynek PSZOK – miejsce odbioru odpadów dla mieszkańców  Gminy Kaliska).

żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach od  19.05.2020 do 22.05.2020 roku  w godzinach od 8.00-16.30 będą wydawane paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie. Podtrzymując bezpieczeństwo w zakresie przeciwdziałania COVID-19 osoby będą proszone na konkretną godzinę w odstępach co 10 minut. Osoby , które nie posiadają jeszcze  skierowania, a ich  dochód nie przekracza 1402 zł. netto dla osób samotnych , oraz 1056 zł. netto na osobę w rodzinie proszone są o informacje telefoniczną oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do GOPS w Kaliskach w dniach 11-13.05.2020 roku.
Jednocześnie informuję,  że obecna dostawa żywności będzie do odbioru przy ul. Przemysłowej 40  w Kaliskach ( tj. budynek PSZOK – miejsce odbioru odpadów dla mieszkańców  Gminy Kaliska).

żywność

W związku prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przesyłam poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Osobisty plan awaryjny - poradnik (PDF)

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie