Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje,
od 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

 

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
    i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Więcej informacji pod adresem: http://gopskaliska.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne/stypendia-i-zasilki-szkolne

Formularze wniosków o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, w pokoju nr 6 oraz poniżej:

Informujemy, że wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, można składać:

  • elektronicznie od 1.07.2018r. lub
  • w formie papierowej od 1.08.2018r.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach pokój 6.1 w godzinach pracy urzędu .
Dodatkowo informujemy, że czwartek jest dniem pracy wewnętrznej  tzn. w tym dniu nie przyjmujemy interesantów

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać

  • online od 1 lipca 2018 roku.
  • od 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną (w formie papierowej) w godzinach 8:00-12:00 w pokoju 6.1 (parter).

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018 roku - wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

UWAGA: CZWARTEK JEST DNIEM PRACY WEWNĘTRZNEJ BEZ OBSŁUGI INTERESANTÓW, tego dnia nie będą przyjmowane wnioski o świadczenie „Dobry Start”.

Więcej informacji w ulotce: Dobry Start krok po kroku (pdf)
oraz pod adresem: http://gopskaliska.pl/index.php/swiadczenie-dobry-start/program-dobry-start-300zl-dla-ucznia

500plus logo

Od 1 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, tutejszy organ będzie je przyjmował już od dnia 1 lipca 2018 r.

UWAGA: CZWARTEK JEST DNIEM PRACY WEWNĘTRZNEJ BEZ OBSŁUGI INTERESANTÓW, tego dnia nie będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/program-rodzina-500/informacje-o-programie-rodzina-500

W związku z uruchomieniem  II transzy stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 - na okres od stycznia do czerwca 2018 r. -  prosimy osoby korzystające z tej formy wsparcia o pilny kontakt – do dnia 30 marca 2018 r. z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach zajmującym się stypendiami szkolnymi (parter, pokój nr 6) w celu wyrażenia zgody na wydanie decyzji zmieniającej oraz złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji rodziny. 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie