Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 22.05.2017 oraz 23.05.2017 roku wydawane będą paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby samotnie gospodarujące , których dochód nie przekracza netto 1268 zł. oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1028 zł o przybycie w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.

Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

żywność

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 27.04.2017 oraz 28.04.2017 roku wydawane będą paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby samotnie gospodarujące , których dochód nie przekracza netto 1268 zł. oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1028 zł o przybycie w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.

Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności. Osoby , które wcześniej nie korzystały z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie się do GOPS w dniach od 25.04.2017 – do 26.04.2017 w godzinach od 8.00-11.00 w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej .

zywnosc

W związku z uruchomieniem  II transzy stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 - na okres od stycznia do czerwca 2017 r. -  prosimy osoby korzystające z tej formy wsparcia o pilny kontakt – do dnia 7 kwietnia 2017 r. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliskach (parter, pokój nr 6) w celu podpisania zgody na wydanie decyzji zmieniającej oraz złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji rodziny. 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie