Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Zakończyłyśmy realizację projektu socjalnego ”Spójna Rodzina”, którego celem było wsparcie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich poprzez podniesienie umiejętności prawidłowej komunikacji w rodzinie, wzmacniania więzi rodzinnych i konstruktywnego spędzania czasu wolnego w rodzinie. Do projektu przystąpiło 10 rodzin z terenu gmin Kaliska i Czarna Woda. Projekt ukończyło 7 rodzin.

Podczas realizacji projektu korzystałyśmy ze wsparcia wielu osób, którym chciałybyśmy serdecznie podziękować za wszelką okazaną pomoc:

Naszym partnerom:
Kierownikowi GOPS Kaliska – Pani Monice Szmaglińskiej
Kierownikowi MOPS Czarna Woda – Pani Barbarze Glinieckiej

Naszym Sprzymierzeńcom:
Wójtowi Gminy Kaliska – Panu Sławomirowi Janickiemu
Dyrektorowi GOK w Kaliskach – Pani Mirosławie Boruckiej
Pani Zofii Haftka, która wniosła ogromny wkład pracy w nasz projekt prowadząc wszystkie warsztaty z rodzicami i dziećmi.
Panu Radosławowi Ciemińskiemu - animatorowi zajęć taneczno-ruchowych za prowadzenie zajęć ZUMBA

Naszemu zespołowi projektowemu;
Pani Dorocie Pryba, Pani Monice Liczywek i Pani Marii Rekowskiej-Szulc

Naszym sponsorom:
Państwu Marii i Zbigniewowi Gumińskim
Pani Lucynie Gołąbek
Pani Sylwii Szczepankiewicz
Panu Jarosławowi Gołuńskiemu
Panu Adamowi Szynwelskiemu

 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas w naszych działaniach
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Jednak przede wszystkim dziękujemy wszystkim rodzinom, które zechciały wziąć udział w tym przedsięwzięciu, za chęć współpracy, poświęcony czas oraz naprawdę duże zaangażowanie. Bez tego zaangażowania i chęci, projekt nie mógłby się udać.  

Z wyrazami szacunku
Dorota Hartuna i Daria Ossowska

igd logo

PROJEKT I Organizujemy szkolenie  OPIEKUN W ŻŁOBNKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM połączone ze stażem w pełni finansowane z środków UE, czy mogłabym prosić o udostępnienie poniższej informacji o szkoleniach swoim beneficjentom?

Jesteś osobą :

 • w wieku od 18 do 29 lat,
 • nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo) i niezarejestrowany w PUP
 • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • zamieszkujesz na terenie województwa pomorskiego.

 Zapraszamy do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Oferujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,
 • płatny staż 997 zl netto na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące.

Szkolenie trwa od 17.11.17 do 21.01.18. Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169.

 

PROJEKT II Jesteś osobą :

 • - w wieku od 30 lat,
 • - nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo) i jesteś zarejestrowany w PUP,
 • - nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • - zamieszkujesz na terenie powiatu: kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, wejherowskiego, człuchowskiego w województwie pomorskim.

Zapraszamy do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Oferujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym ,
 • płatny staż 997,40 zł netto na miesiąc przez pierwsze 4 miesiące. 

Szkolenie trwa od 17.11.17 do 21.01.18. Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169.

IGD Consulting Sp. z o.o, ul. Kaczeńcowa 38,    60- 175 Poznań  tel. 661 188 169

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 02.10.2017 oraz 03.10.2017 roku wydawane będą paczki żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza netto 1268 zł. oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1028 zł o przybycie w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.

Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.
Osoby, które w chwili obecnej nie korzystają z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie się do GOPS w dniach od 25.09.2017 – do 27.09.2017 w godzinach od 8.00-11.00 w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej .

żywność

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór na stanowisko: stażysta /pracownik biurowy/ do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kaliskach.

Podstawowe wymagania:

 • Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Osoba, która nie odbywała dotychczas stażu i nie ma doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika biurowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.08.2017r do godz. 15.30

 • osobiście  w  sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
 • listownie na adres: GOPS Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;
 • lub pocztą e-mail na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 można składać od 1 września 2017r do 15 września 2017r

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkółniepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne/stypendia-i-zasilki-szkolne

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie