Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

darczyncyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach składa serdeczne podziękowania darczyńcom za wsparcie działań na rzecz mieszkańców Gminy Kaliska. Otrzymana dzięki Państwa życzliwości pomoc sprawia, że pozyskane dary zarówno w formie rzeczowej jak również pieniężnej przeznaczone dla mieszkańców w sposób płynny i szybki trafiły do naszych odbiorców. Hojność i dobroć w kierunku naszych mieszkańców jest dowodem na to, że nigdy nie pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach, że zawsze możemy na Państwa liczyć i ,że to właśnie dzięki Państwu, tak sprawnie udaje nam się sprostać zlecanym zadaniom.

Serdecznie dziękujemy :

  • Państwu Jolancie i Janowi Parduła
  • Państwu Bożenie i Włodzimierzowi Jeleniewskim
  • Państwu Karolinie i Adamowi Kowalczyk
  • Pani Krystynie Kopaczewskiej
  • Pani Elżbiecie i Henrykowi Trzebiatowskim
  • Państwu Celestynie i Ryszardowi Plata
  • Pani Barbarze Pieniuk
  • Państwu Hannie i Rafałowi Zielińskim
  • Pani Annie Olszynka
  • Pani Aleksandrze Czeplina

Niech rok 2017 będzie szczęśliwy, radosny i pełen dobroci.

GOPS Kaliska

zakGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie Pani w realizacji zbiórki smakołyków dla najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy. Przekazane słodycze wykorzystane zostały do przygotowania świątecznych paczek w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy po raz kolejny a życzliwość oraz za gorące serce niosące przesłanie pomocnej dłoni dla ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych. Pragniemy również złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia w Nowym Roku 2017 oraz dalszej siły w realizacji kolejnych przedsięwzięć.

szkola2016 1Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach składa serdeczne podziękowania za pomoc uczniów Zespołu Szkół Podstawowych w Kaliskach w postaci przekazania smakołyków dla najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy. Przekazane słodycze wykorzystane zostały do przygotowania świątecznych paczek w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za życzliwość oraz za gorące serca, którzy niosą przesłanie pomocnej dłoni dla ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych. Pragniemy również złożyć najserdeczniejsze życzenia w Nowym Roku 2017.

Mając w sobie jeszcze emocje grudniowego weekendu, potrafimy przywołać obraz rodzin Naszego regionu, które razem z paczkami świątecznymi otrzymały nadzieję i inspirację do działania. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Wojciecha Hiller oraz wspaniałych wolontariuszy z Zespołu Szkół Publicznych ,Gimnazjum w Kaliskach oraz pracowników GOPS udało nam się zebrać po raz kolejny wiele artykułów spożywczych , chemicznych oraz przemysłowych. Darczyńcom, którzy poczuli radość dawania i wolontariuszom, pośredniczącym w przekazywaniu mądrej pomocy bardzo mocno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach dziękuje. Jednocześnie informujemy, że pozyskane paczki trafiły do 29 rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz 41 osób samotnych z terenu Gminy Kaliska. W odpowiedzi na potrzeby osób samotnych Kierownik GOPS wraz z Asystentem Rodziny dostarczał paczki do ich domów. Dla wielu osób była to najszczęśliwsza chwila w roku. Nie tylko zostali wsparci wspaniałymi paczkami, ale również mieli możliwość przyjmować gości. Dzięki otwartym sercom wszystkich darczyńców ich domach pojawiła się długo oczekiwana pomoc. Świąteczna paczka przyniosła satysfakcje i radość wszystkim zaangażowanym stronom : zarówno Darczyńcom, Wolontariuszom, jak i samym Obdarowanym.

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 24.10.2016 roku oraz 25.10.2016 rozdajemy żywność z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby korzystające z pomocy społecznej o przybycie po dary w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach ( piwnica – wejście od strony kotłowni) . Jednocześnie prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie