Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

skrzynka abłka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach 27 i 28 listodada w godzinach od 9.00- 14.30 (do wyczerpania zapasów) przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach będą wydawane jabłka dla wszystkich rodzin zamieszkałych w gminie Kaliska . Owoce będą wydawane w skrzynkach bezzwrotnych w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie sobie transporu.

dlonieW związku z przeprowadzanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach działaniami w ramach programu „SENIOR-WIGOR” umożliwiającymi aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu w środowisku oraz korzystanie z oferty kulturalno-edukacyjno- opiekuńczej przez osoby starsze, uprzejmie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia na spotkanie, które odbędzie się dnia 22.10.2015 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Kaliskach ( Sala narad ).

p.o. Kierownik GOPS
Monika Szmaglińska

POPZ logotyp mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie informuje, że w dniach 05.11.2015 - 06.11.2015 roku w godzinach od 8.30-14.30 w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Kaliskach wydawana będzie żywność. Osoby objęte wsparciem prosimy o zabezpieczenie się w grube siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu artykułów żywnościowych.

POPZ logotyp mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie informuje, że w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędą się w dniu 22.09.2015 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Kaliskach w sali narad warsztaty z zakresu wydatkowania budżetu domowego. Spotkanie ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia oraz wzbogacanie wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania pozyskaną żywnością oraz środkami finansowymi osób objętych programem. Osoby wskazane przez pracowników socjalnych prosimy o przybycie i aktywny udział na szkoleniu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest skupiony na dotarciu z pomocą żywnościową do osób najbardziej potrzebujących z całej Polski. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych , które będą możliwe do uzyskania cyklicznie. Zawartość paczki będzie obejmowała produkty żywnościowe.

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 08.07.2015 roku otrzymamy żywność z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby korzystające z pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku o przybycie w dniach 09-10.07.2015 roku w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach ( piwnica – wejście od strony kotłowni- parking po odbiór żywności. Jednocześnie prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie