Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 16.05.2019 oraz 17.05.2019 roku wydawane będą paczki żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy

  • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza netto 1402 zł. oraz
  • osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1056  

o przybycie  w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.
Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 25.04.2019 oraz 26.04.2019 roku wydawane będą paczki   żywnościowe  z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy

  • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza netto 1402 zł. oraz
  • osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1056  

o przybycie  w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.
Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

W związku możliwością przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 - na okres od stycznia do czerwca 2019 r. -  prosimy osoby korzystające z tej formy wsparcia o pilny kontakt – do dnia 30 kwietnia 2019 r. z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach zajmującym się stypendiami szkolnymi (parter, pokój nr 6.1 – dawne pomieszczenie banku) w celu wyrażenia zgody na wydanie decyzji zmieniającej oraz złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji rodziny. 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie