Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 30.01.2019 oraz 31.01.2019 roku wydawane będą paczki   żywnościowe  z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby samotnie gospodarujące , których dochód nie przekracza netto 1402 zł. oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 1056  o przybycie  w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach. Prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności. Osoby, które wcześniej nie korzystały z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie się do GOPS w dniach od 23.01.2019-25.01.2019 w godzinach od 8.00-11.00 w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej .

W związku z możliwością przyznawania pomocy w naturze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach, prosi o składanie ofert  na art. spożywcze i środki czystości . Prosimy o wypełnienie oferty na poniższej tabeli i  dostarczenie do GOPS  do dnia 31.01.2019 r. .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2019 r. o godz. 12,00  w pok. Nr 8.

>> TABELA OFERTY <<

10 stycznia 2019 roku Pani Urszula Miszewska  z miejscowości Piece  obchodziła swoje 91 urodziny. Jubilatkę cechuje szczególna siła, witalność oraz niesamowita pamięć, której zakamarki sięgały zamierzchłych czasów. Pani Urszula cieszy się nie tylko dobrym zdrowiem ,ale również  pozytywnym nastawieniem do życia. Otoczona najbliższymi doskonale potrafi czerpać radość z każdego dnia. Z zaproszenia na uroczystości z wielką przyjemnością skorzystali: Pan Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki oraz Kierownik GOPS Pani Monika Szmaglińska. Spotkanie odbyło się w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Został wręczony upominek oraz kwiaty, które przyniosły Jubilatce zadowolenie. Pani Urszula doczekała się 3 dzieci, 5- cioro wnucząt,  4 pra- wnucząt oraz jednego pra pra wnuka. Z okazji 91 urodzin jeszcze raz składamy solenizantce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju , uśmiechu by nigdy ta radość, którą nosi Pani  w sercu, nie wygasła.

7 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w budynku Straży Pożarnej w Kaliskach w ramach działań towarzyszących w Programie PO PŻ odbyło się szkolenie z zakresu gospodarowania budżetem domowym . Dzięki pozyskanym informacjom osoby objęte zadaniami Banku Żywności w Tczewie podwyższyły wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi ,ale również pozyskały szereg informacji na temat możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne . Dużym zainteresowaniem również cieszyły się zmiany w przepisach na 2019 rok , które mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej osób objętych programem . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach bardzo serdecznie  dziękuje za przybycie wszystkim osobom , które poświęciły swój cenny czas i zechciały przyjść  na spotkanie oraz szczególne podziękowania kierujemy do Państwa przeprowadzającego szkolenie , gdyż ich wiedza i umiejętności spotkały się z dużym uznaniem oraz zadowoleniem podopiecznych.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie