Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 dla zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

- od 1 lipca 2021 r. i nadal  forma elektroniczna
- od 1 sierpnia 2021 r. – możliwość składnia wniosków w formie papierowej

 
ZASIŁEK RODZINNY i SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2021 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.
Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2021 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach: listopadzie i w grudniu 2021 r. nastąpi do 28 lutego 2022 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznany do 31 października 2021 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2021 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2021 r.       
Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2021 r zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2021 r.; wnioski złożone w miesiącu październiku 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2021 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2021 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2022 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach: grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2022 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2021 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

 

życzenia

logo pokl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach od  15.03.2021 do 17.03.2021 roku wydawane będą paczki   żywnościowe. Osoby będą proszone na konkretną godzinę. Osoby, które chciałyby korzystać z tej formy pomocy GOPS a nie mają założonych kart proszone są o przybycie do GOPS  w dniach od 08.03.2021 do 09.03.2021 roku w godzinach od 7.30-11.00. Jednocześnie informuję,  że  dostawa żywności będzie do odbioru w mieszkaniu, w którym stacjonowała karetka pogotowia przy Ośrodku Zdrowia w Kaliskach  (wejście od ul. Nowowiejskiej)

żywność

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie