Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Sklepy Wielobranżowe
na terenie Gminy Kaliska

W związku z możliwością przyznawania pomocy w naturze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach, prosi o składanie ofert na art. spożywcze i środki czystości . Prosimy o wypełnienie oferty na poniższej tabeli i dostarczenie do GOPS do dnia 31.01.2018 r. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2018 r. o godz. 12,00 w pok. Nr 9

>> TABELA <<

Mając w sobie jeszcze emocje z 10 grudnia, potrafimy przywołać obraz rodzin Naszego regionu, które razem z paczkami świątecznymi otrzymały nadzieję i inspirację do działania.
Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Wojciecha Hiller oraz wspaniałych wolontariuszy z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz pracowników GOPS udało nam się zebrać po raz kolejny wiele artykułów spożywczych, chemicznych oraz przemysłowych. Darczyńcom, którzy poczuli radość dawania i wolontariuszom, pośredniczącym w przekazywaniu mądrej pomocy bardzo mocno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach dziękuje.
Jednocześnie informujemy, że pozyskane paczki trafiły do 48 domów z terenu Gminy Kaliska. W odpowiedzi na potrzeby osób samotnych Kierownik GOPS wraz z Asystentem Rodziny dostarczał paczki do ich domów. Dla wielu osób była to najszczęśliwsza chwila w roku. Nie tylko zostali wsparci wspaniałymi paczkami, ale również mieli możliwość przyjmować gości.
Dzięki otwartym sercom wszystkich darczyńców ich domach pojawiła się długo oczekiwana pomoc. Świąteczna paczka przyniosła satysfakcje i radość wszystkim zaangażowanym stronom : zarówno Darczyńcom, Wolontariuszom, jak i samym Obdarowanym.

podziekowanie

Zakończyłyśmy realizację projektu socjalnego ”Spójna Rodzina”, którego celem było wsparcie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich poprzez podniesienie umiejętności prawidłowej komunikacji w rodzinie, wzmacniania więzi rodzinnych i konstruktywnego spędzania czasu wolnego w rodzinie. Do projektu przystąpiło 10 rodzin z terenu gmin Kaliska i Czarna Woda. Projekt ukończyło 7 rodzin.

Podczas realizacji projektu korzystałyśmy ze wsparcia wielu osób, którym chciałybyśmy serdecznie podziękować za wszelką okazaną pomoc:

Naszym partnerom:
Kierownikowi GOPS Kaliska – Pani Monice Szmaglińskiej
Kierownikowi MOPS Czarna Woda – Pani Barbarze Glinieckiej

Naszym Sprzymierzeńcom:
Wójtowi Gminy Kaliska – Panu Sławomirowi Janickiemu
Dyrektorowi GOK w Kaliskach – Pani Mirosławie Boruckiej
Pani Zofii Haftka, która wniosła ogromny wkład pracy w nasz projekt prowadząc wszystkie warsztaty z rodzicami i dziećmi.
Panu Radosławowi Ciemińskiemu - animatorowi zajęć taneczno-ruchowych za prowadzenie zajęć ZUMBA

Naszemu zespołowi projektowemu;
Pani Dorocie Pryba, Pani Monice Liczywek i Pani Marii Rekowskiej-Szulc

Naszym sponsorom:
Państwu Marii i Zbigniewowi Gumińskim
Pani Lucynie Gołąbek
Pani Sylwii Szczepankiewicz
Panu Jarosławowi Gołuńskiemu
Panu Adamowi Szynwelskiemu

 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas w naszych działaniach
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Jednak przede wszystkim dziękujemy wszystkim rodzinom, które zechciały wziąć udział w tym przedsięwzięciu, za chęć współpracy, poświęcony czas oraz naprawdę duże zaangażowanie. Bez tego zaangażowania i chęci, projekt nie mógłby się udać.  

Z wyrazami szacunku
Dorota Hartuna i Daria Ossowska

igd logo

PROJEKT I Organizujemy szkolenie  OPIEKUN W ŻŁOBNKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM połączone ze stażem w pełni finansowane z środków UE, czy mogłabym prosić o udostępnienie poniższej informacji o szkoleniach swoim beneficjentom?

Jesteś osobą :

 • w wieku od 18 do 29 lat,
 • nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo) i niezarejestrowany w PUP
 • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • zamieszkujesz na terenie województwa pomorskiego.

 Zapraszamy do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Oferujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,
 • płatny staż 997 zl netto na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące.

Szkolenie trwa od 17.11.17 do 21.01.18. Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169.

 

PROJEKT II Jesteś osobą :

 • - w wieku od 30 lat,
 • - nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo) i jesteś zarejestrowany w PUP,
 • - nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • - zamieszkujesz na terenie powiatu: kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, wejherowskiego, człuchowskiego w województwie pomorskim.

Zapraszamy do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Oferujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym ,
 • płatny staż 997,40 zł netto na miesiąc przez pierwsze 4 miesiące. 

Szkolenie trwa od 17.11.17 do 21.01.18. Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169.

IGD Consulting Sp. z o.o, ul. Kaczeńcowa 38,    60- 175 Poznań  tel. 661 188 169

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie