Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że:
w dniu 26.09.2012 otrzymaliśmy z Banku Żywności - 6.557,56 kg żywności.

Wśród otrzymanych produktów są:

 • makaron-1.470 kg- 2.940 szt. po 0,5 kg,
 • płatki kukurydziane – 300 kg -600 szt po 0,5 kg,
 • mleko- 1.440 litrów
 • cukier- 600 kg,
 • ser – 240 kg – 600 szt po0,4 kg,
 • dżem- 547,56 kg – 1.404 szt,
 • groszek z marchewką- 576 kg – 1.440 szt,
 • klopsiki w sosie pomidorowym- 1.020 kg – 1.200 szt

Otrzymana żywność zostanie rozdysponowana w dniach od 27.09.2012 do 05.10.2012r. rodzinom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

W związku ze zmianą od 1 października 2012 r. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.), które uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne, Wójt Gminy Kaliska informuje, że do uzyskania stypendium szkolnego od października b.r. będą się kwalifikować osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł.

Wobec powyższego do 15 września w GOPS Kaliska, pok.10 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać osoby, których dochód jest wyższy, niż 351 zł, jednak nie przekracza 456 zł.

Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe wysokości kwot kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

I tak kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł
 • dla osoby w rodzinie - 456,00 zł

maksymalna wysokość zasiłku stałego - 529,00 zł

kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego - 250,00 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 1. od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r
  • 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
 2. od dnia 1 listopada 2014 r.
  • 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

 • 77 zł na dziecko do 5 lat,
 • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
 • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Wójt Gminy Kaliska informuje, że od dnia 3 września br. do 15 września br. zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281 poz. 2781 z dnia 29.12.2004r. z późn. zm.) przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  ( tj. stypendium socjalne).

Czytaj więcej: KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA...

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny