Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

POPZ logotyp mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie informuje, że w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędą się w dniu 22.09.2015 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Kaliskach w sali narad warsztaty z zakresu wydatkowania budżetu domowego. Spotkanie ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia oraz wzbogacanie wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania pozyskaną żywnością oraz środkami finansowymi osób objętych programem. Osoby wskazane przez pracowników socjalnych prosimy o przybycie i aktywny udział na szkoleniu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest skupiony na dotarciu z pomocą żywnościową do osób najbardziej potrzebujących z całej Polski. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych , które będą możliwe do uzyskania cyklicznie. Zawartość paczki będzie obejmowała produkty żywnościowe.

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 08.07.2015 roku otrzymamy żywność z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby korzystające z pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku o przybycie w dniach 09-10.07.2015 roku w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach ( piwnica – wejście od strony kotłowni- parking po odbiór żywności. Jednocześnie prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

skrzynkaGminny ośrodek pomocy społecznej w kaliskach informuje, że w dniu 13 kwietnia roku w godzinach od 9.00-15.00 przy ochotniczej straży pożarnej w Kaliskach  będą wydawane jabłka dla wszystkich rodzin zamieszkałych w gminie kaliska . Owoce będą wydawane w skrzynkach  bezzwrotnych w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie sobie transporu.

W oparciu o Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach, Nr 4/2014 z dnia 02.04.2014r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014r.
informujemy, że zgodnie z powyższym Zarządzeniem dzień: 24 grudzień 2014r. jest dniem wolnym od pracy.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy bezinteresownie, z "czystego serca" wsparli naszą akcję zbiórki sprzętów gospodarstwa domowego dla rodziny potrzebującej. Dzięki Państwa wsparciu i pomocy wyposażyliśmy mieszkanie w/w rodziny w podstawowe sprzęty domowe i meble. Rodzina objęta pomocą od 03 października zamieszkała u siebie. Jedyną rzeczą, której nie udało się pozyskać - do tej pory- to lodówka.

Wszystkim ofiarodawcom - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie