Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

SPES plakat

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmujemy do dnia 28.03.2014 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.spes.org.pl/stypendia

 

logo spesStowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574

Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.plkod

W dniu 13 marca 2014r. o godz.10,00 w Urzędzie Gminy w Kaliskach, pok. nr 1, parter - odbędzie się zebranie kombatantów Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Na zaplanowanym spotkaniu Pan Prezes - Ryszard Tyborski - zamierza zaznajomić członków Związku ze zmianami, które wprowadzono i obowiązywać będą w 2014r.

Zapraszamy na spotkanie kombatantów, członków w/w Związku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że w roku 2014 przystąpiło do Programu Aktywny Samorząd finansowanego ze środków PFRON.

Poniżej przedstawiamy ulotkę programu

Więcej informacji na stronie PCPR pod adresem www.pcprstarogard.pl

agencja rynku rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 12 grudnia  2013r. otrzymamy żywność z Banku Żywności w Tczewie.

W związku z powyższym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach od 17 do 18 grudnia do punktu wydawania żywności,
który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach (piwnica-wejście od strony kotłowni , parking) po odbiór żywności.

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno- zimowych chłodów zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne, stare, bezdomne i chore, które  przebywając na terenie naszej gminy- mogą mieć trudności z samodzielnym przetrwaniem nadchodzącej zimy.

Nasz GOPS przygotował już listę osób, które - wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Kaliskach - zamierzamy monitorować, jednak  być może są osoby do których pracownicy socjalni jeszcze nie dotarli i ich nie zdiagnozowali.

W sytuacjach budzących Państwa niepokój prosimy dzwonić !

Telefony  kontaktowe:

GOPS Kaliska – 585889201
Policja – 112
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody ( pełni całodobowy dyżur) - 987

bezdomni

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie