Informujemy mieszkańców Gminy Kaliska , że od 01 stycznia 2019 Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom,którzy mają lub w przeszłości mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wnioski można pobierać i składać w GOPS Kaliska codziennie oprócz czwartku w godzinach pracy Ośrodka.