Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

GOPS Kaliska zakończył realizację projektu pt. "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY", dofinansowanego  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu Osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE".

Na realizację zadań wynikających z projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10.000 zł natomiast środki własne stanowiły kwotę 2.720 zł - łącznie 12,720,- zł. Projekt trwał od sierpnia do listopada 2014 roku. Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież  z terenu  gminy (Kaliska 20  osób,  Piece 15 osób).
Miejscami zajęć były świetlice terapeutyczne. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 • Warsztaty o tematyce przemocy oraz indywidualne konsultacje
 • Warsztaty artystyczne
 • Wyjazd rodzinny na basen do Kościerzyny
 • Olimpiada” Pozytywny wizerunek rodziny” ( wspólne spotkanie dzieci i młodzieży z rodzicami)
 • Wyjazd do kina  „Helios”  w Tczewie na film pt.” Wakacje Mikołajka”
 • Wyjazd do  Grodziska w Owidzu - zwiedzanie z przewodnikiem średniowiecznego grodu oraz poznanie życia codziennego i obyczajów jego mieszkańców
 • Rodzinny rajd rowerowy z  grillowaniem  - wspólny integracyjny wyjazd dzieci i młodzieży z rodzicami
 • Kurs samoobrony
 • Krótki kurs pierwszej pomocy

Podczas wszystkich zajęć uczestnikom zapewniono poczęstunek i napoje.

Do współpracy w realizacji projektu dołączył Zespół Interdyscyplinarny działający w gminie Kaliska i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska .

W dniu 28 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu.

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Kaliska  oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego(przedstawiciele szkół, policji i służby zdrowia). Dzieciom biorącym dział w projekcie zostały wręczone nagrody za aktywne uczestnictwo oraz za  prace o tematyce przemocy wykonane podczas zajęć artystycznych.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży nt. zjawiska przemocy oraz przeciwdziałanie jej skutkom a także ukazanie atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. Założono również, że w trakcie projektu poszerzy się w środowisku lokalnym, wiedza o możliwościach  uzyskania pomocy ze strony instytucji i służb  w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu i umożliwili dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom udział w realizacji projektu.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków MPIPS pt."RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY" we współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kaliska w dniu 23.08.2014 roku odbył się wspólny integracyjny rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży z rodzicami . W rajdzie brało udział 45 uczestników, którzy zadeklarowali udział w działaniach zaplanowanych w w/wym. projekcie. Start rozpoczął się przy GOK w Kaliskach, gdzie przybyli uczestnicy pokonali trasę pierwszego etapu do Pieców , a tam do rajdu dołączyli pozostali uczestnicy. Następnie rowerzyści podążyli na trasę drugiego etapu o długości 18 km. Meta rajdu znajdowała się na terenie Ośrodka Rozwoju i Integracji Sołeckiej w Bartlu Wielkim. Po zakończeniu rajdu było ognisko z kiełbaskami i napoje . W trakcie spotkania były także zabawy przy muzyce na świeżym powietrzu. Nie zabrakło dla najmłodszych uczestników rajdu słodyczy . Dzieciom wręczono także elementy odblaskowe. Po zakończeniu grillowania i zabawy wszyscy członkowie rajdu udali się w powrotną drogę do Kalisk, skąd rozjechali się bezpiecznie do swoich domów. Na szczęście podczas rajdu rodzinnego niebo było rozchmurzone, chwilami wychodziło słońce - pogoda dopisała a na twarzach uczestników było widać radość i zadowolenie z udziału w rajdzie. Dziękujemy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kaliska za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy, oraz wszystkim uczestnikom za mile spędzony wspólnie czas. Było to pierwsze przedsięwzięcie zaplanowane w ramach działań projektowych dofinansowanych ze środków MPIPS w Warszawie. W oparciu o złożony w marcu 2014 roku wniosek Gmina Kaliska uzyskała dofinansowanie w kwocie 10.000 zł na realizację zadania pt. "Razem Przeciwko Przemocy". Natomiast środki własne stanowią kwotę 2.720zł.

W dniu 1 czerwca 2014r.   Beata Wysokińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach odebrała w Gdańsku, z rąk Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Pana Kazimierza Plocke,  złoty „Medal za Długoletnią Służbę”.

„Medal za Długoletnią Służbę” został przyznany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Dnia 14 grudnia 2013r. odbyło się w świetlicy wiejskiej w Cieciorce spotkanie wigilijne rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości”.

Stowarzyszenie istniejąc od 17 lat, każdego roku, organizuje spotkania wigilijne dla swoich członków i zaproszonych gości. W tym roku, prócz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu, w spotkaniu wzięli udział: Pan V-ce Wójt – Krzysztof Partyka, Kierownik GOPS – Beata Wysokińska  i Pani Dorota Pryba. Tradycyjnie, dzięki ofiarności sponsorów i darczyńców,  każde dziecko, ze stowarzyszenia, otrzymało paczkę ze słodyczami i talon upominkowy. Na spotkaniu nie zabrakło więc Świętego Mikołaja, który wręczył wszystkim dzieciom prezenty ( 41 dzieci). Jeden z darczyńców przygotował i przekazał na spotkanie rodzin olbrzymi tort. Inny ofiarował dla wszystkich rodzin pierogi.

Korzystając z okazji – w imieniu wszystkich 41 dzieci ze stowarzyszenia - pragniemy serdecznie podziękować naszym sponsorom i darczyńcom. Bez Was i Waszego wsparcia i pomocy nie mielibyśmy szansy istnieć i funkcjonować w takiej formie jak dotychczas. Za to co robicie dla nas i dla naszych rodzin  BARDZO  SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY!!!

Jednocześnie życzymy wszystkim Państwu wiele zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na Nowy 2014r.

03 lipca 2013r. o godz. 9,00 rano rodziny ze Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości" w Kaliskach wyjechały na tygodniowy wypoczynek letni do Mikołajek ( Mazury).

Zorganizowanie wyjazdu dla 23 rodzin ( 56 osób - rodzice i opiekunowie z dziećmi niepełnosprawnymi) możliwe było tylko i wyłącznie dzięki wsparciu wielu wspaniałych i ofiarnych darczyńców, którzy od lat pomagają finansowo stowarzyszeniu w realizacji jego zadań.

Radość i szczęście związane z wyjazdem widoczne było na twarzach niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów w dniu ich wyjazdu. Wielu z nich mówiło, że z radości nie mogli spać od kilku dni.

W ramach tygodniowego pobytu w Mikołajkach zaplanowano:

 • ognisko powitalne
 • zwiedzanie Mikołajek
 • wyjazd i zwiedzanie Gierłoży
 • wyjazd i zwiedzanie Giżycka
 • wyjazd do Św. Lipki - udział w Mszy Świętej oraz koncercie organowym
 • wyjazd i zwiedzanie Kadzidłowa - park dzikich zwierząt
 • na powrocie zwiedzanie planetarium w Olsztynie

Wszystkim uczestnikom wycieczki życzymy wspaniałej pogody i dużo wspaniałych i niezapomnianych wrażeń.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny