Nasza Gmina od maja 2006 roku współpracuje ze Związkiem Solidarności Polskich Kombatantów im. ks. Szumana z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, w skład którego wchodzą także członkowie z terenu naszej gminy. Prezesem od samego początku do chwili obecnej jest Pan Ryszard Tyborski ze Starogardu Gdańskiego. Co roku  naturalnie zmniejsza się liczba członków. W 2006 roku było 4 członków kombatantów i 11 podopiecznych (wdowy po zmarłych kombatantach). Obecnie liczba wynosi 3 podopiecznych. 

Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  z otwartością deklarują współpracę ze związkiem i wspierają w różnych podjętych inicjatywach na rzecz poprawy jakości życia tak zacnych osób w naszym środowisku. Corocznie odbywają się spotkania okolicznościowe, kombatanci otrzymują wsparcie finansowe ze środków funduszu kombatantów, dostają dofinansowanie z samorządu gminnego na organizowane jubileusze lub inne coroczne spotkania okolicznościowe np. opłatkowe. 

Ze strony Prezesa ZSPK Ryszarda Tyborskiego czynione są wszelkie starania o jak dogodniejsze uprawnienia dla kombatantów  wynikające z ustawy o świadczeniach zdrowotnych (poza kolejnością do lekarzy specjalistów i rehabilitację).

Co roku Wójt Gminy Kaliska z Prezesem ZSPK odwiedzają członków kombatantów w ich domach by bliżej poznać Ich sytuację życiową i zrozumieć istniejące niedomagania w codziennym funkcjonowaniu. Z tej okazji GOPS przygotowuje dla każdego kombatanta upominki.

Troska nad dobrą współpracą leży w gestii Pani Teresy Jagiełło Pracownika Socjalnego  GOPS, która za dotychczasowe działania na rzecz środowiska kombatanckiego na terenie naszej gminy otrzymała dwukrotne odznaczenia. W 2015 roku Pani Teresa Jagiełło została odznaczona Krzyżem „Semper Fidelis” w uznaniu  za wybitne zasługi dla realizacji zadań i celów ZSPK  a w  maju 2019 roku otrzymała dyplom i medal  „100 lat Odzyskania Niepodległości „  za długoletnią  współpracę i wsparcie  ZSPK.

Jest nam niezmiernie miło współpracować z ZSPK a jednocześnie pragniemy złożyć hołd wszystkim żyjącym kombatantom, którzy swoje młode lata poświęcili heroiczną postawą w walkach o Niepodległość Polski podczas  II Wojny Światowej.

P1090152.JPG P1090154.JPG P1090185.JPG