GOPS Kaliska zakończył realizację projektu pt. "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY", dofinansowanego  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu Osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE".

Na realizację zadań wynikających z projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10.000 zł natomiast środki własne stanowiły kwotę 2.720 zł - łącznie 12,720,- zł. Projekt trwał od sierpnia do listopada 2014 roku. Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież  z terenu  gminy (Kaliska 20  osób,  Piece 15 osób).
Miejscami zajęć były świetlice terapeutyczne. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  • Warsztaty o tematyce przemocy oraz indywidualne konsultacje
  • Warsztaty artystyczne
  • Wyjazd rodzinny na basen do Kościerzyny
  • Olimpiada” Pozytywny wizerunek rodziny” ( wspólne spotkanie dzieci i młodzieży z rodzicami)
  • Wyjazd do kina  „Helios”  w Tczewie na film pt.” Wakacje Mikołajka”
  • Wyjazd do  Grodziska w Owidzu - zwiedzanie z przewodnikiem średniowiecznego grodu oraz poznanie życia codziennego i obyczajów jego mieszkańców
  • Rodzinny rajd rowerowy z  grillowaniem  - wspólny integracyjny wyjazd dzieci i młodzieży z rodzicami
  • Kurs samoobrony
  • Krótki kurs pierwszej pomocy

Podczas wszystkich zajęć uczestnikom zapewniono poczęstunek i napoje.

Do współpracy w realizacji projektu dołączył Zespół Interdyscyplinarny działający w gminie Kaliska i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska .

W dniu 28 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu.

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Kaliska  oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego(przedstawiciele szkół, policji i służby zdrowia). Dzieciom biorącym dział w projekcie zostały wręczone nagrody za aktywne uczestnictwo oraz za  prace o tematyce przemocy wykonane podczas zajęć artystycznych.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży nt. zjawiska przemocy oraz przeciwdziałanie jej skutkom a także ukazanie atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. Założono również, że w trakcie projektu poszerzy się w środowisku lokalnym, wiedza o możliwościach  uzyskania pomocy ze strony instytucji i służb  w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu i umożliwili dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom udział w realizacji projektu.

DSC05118.JPG DSC05119.JPG DSC05123.JPG

DSC05131.JPG DSC05956.JPG DSC05964.JPG

DSC05972.JPG DSC05977.JPG DSC05979.JPG

DSC06005.JPG P1000433.JPG P1000440.JPG

P1000531.JPG P1000533.JPG P1000536.JPG

P1000567.JPG P1000634.JPG P1000657.JPG

P1000693.JPG P1000785.JPG P1000809.JPG

P1000815.JPG P1000818.JPG P1000823.JPG

P1000875.JPG P1000897.JPG P1000903.JPG

P1000906.JPG P1000916.JPG P1000931.JPG

P1000972.JPG P1000973.JPG P1000990.JPG

P1000997.JPG P1010036.JPG P1010044.JPG

P1010265.JPG P1010357.JPG P1010413.JPG

P1010418.JPG P1010435.JPG P1010442.JPG

P1010443.JPG P1010444.JPG P1010455.JPG

P1010459.JPG P1010465.JPG P1010468.JPG

P1010489.JPG P1010495.JPG P1010497.JPG

P1010504.JPG P1010514.JPG P1010531.JPG

P1010534.JPG P1010575.JPG P1010609.JPG

P1010619.JPG P1010629.JPG P1010654.JPG

P1010682.JPG P1010686.JPG P1010688.JPG

P1010706.JPG P1010708.JPG P1010719.JPG

P1010787.JPG P1010790.JPG P1010793.JPG

P1010803.JPG P1010835.JPG P1010872.JPG

P1010877.JPG P1010936.JPG P1010956.JPG

P1010982.JPG P1010986.JPG P1020019.JPG

P1020029.JPG P1020034.JPG P1020068.JPG

P1020100.JPG P1020129.JPG P1020136.JPG

P1020137.JPG P1020152.JPG SAM_4284.JPG

SAM_4298.JPG