Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

W niedzielę 16 grudnia Jubileusz 92 urodzin obchodziła Pani Anna Prabucka z Kalisk .
Z tej okazji 17 grudnia życzenia Jubilatce złożył Za-ca Wójta Gminy Kaliska Pan  Łukasz Kruszyński  wraz  z  Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach Panią Moniką Szmaglińską. Za-ca Wójta składając w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców Gminy gorące życzenia Pani Annie wręczył kwiaty i upominek. Podczas spotkania bardzo dużo Jubilatka opowiadała o swojej rodzinie oraz najbliższych znajomych, z którymi utrzymuje serdeczny kontakt.
Jak co roku Pani Ania zaskakuje nas zarówno historiami, które nam opowiada jak i pamięcią,  która jest wręcz wyśmienita. I tym razem mogliśmy skosztować jej wypieki. Szanowna Jubilatka doczekała się sześciorga dzieci, 19 – ścioro wnucząt oraz 24 prawnucząt.
Pani Ani życzymy dużo zdrowia i pomyślności na kolejny nadchodzący rok.  

W czwartek 11 października Jubileusz 93 urodzin obchodziła Pani Wanda Wacholc z Lipskiego Młyna.
Z tej okazji na ręce Jubilatki  zostały złożone życzenia przez Pana Wójta Sławomira Janickiego oraz  Kierownika GOPS Monikę Szmaglińską. Pani Wanda cieszy się niesamowitą kondycją fizyczną , której jednym z elementów jest łowienie ryb nad własnym jeziorem, ponadto uwielbia zbierać grzyby oraz spacerować po okolicznych lasach . Doczekała się dwoje dzieci, czworo wnucząt oraz pięcioro prawnucząt. W związku z powyższym liczymy ,że kolejny rok będzie równie bogaty nie tylko w doświadczenia , ale również w realizacje pasji, które pielęgnuje i rozwija. Jeszcze raz życzymy Wszystkiego Najlepszego.

W poniedziałek 24 września Jubileusz 90 urodzin obchodził Pan Konstanty Lipski  z Kalisk. Z tej okazji na ręce Jubilata  zostały złożone życzenia przez Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego oraz   Kierownika GOPS Monikę Szmaglińską. Goście zostali poczęstowani kawą i smacznym tortem urodzinowym spożywanym w towarzystwie gospodarzy jak i rodziną wnuczki z Anglii. Pan Konstanty to przesympatyczny człowiek , który cieszy się dobrą kondycją jeżdżąc po okolicy na rowerze. Pan Konstanty doczekał się 5 dzieci, piętnaścioro wnucząt oraz piętnaścioro pra-wnucząt. W związku z powyższym Solenizantowi życzymy jeszcze raz Wszystkiego Najlepszego na kolejne lata życia.

jubilat

GOPS Kaliska zakończył realizację projektu pt. "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY", dofinansowanego  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu Osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE".

Na realizację zadań wynikających z projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10.000 zł natomiast środki własne stanowiły kwotę 2.720 zł - łącznie 12,720,- zł. Projekt trwał od sierpnia do listopada 2014 roku. Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież  z terenu  gminy (Kaliska 20  osób,  Piece 15 osób).
Miejscami zajęć były świetlice terapeutyczne. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  • Warsztaty o tematyce przemocy oraz indywidualne konsultacje
  • Warsztaty artystyczne
  • Wyjazd rodzinny na basen do Kościerzyny
  • Olimpiada” Pozytywny wizerunek rodziny” ( wspólne spotkanie dzieci i młodzieży z rodzicami)
  • Wyjazd do kina  „Helios”  w Tczewie na film pt.” Wakacje Mikołajka”
  • Wyjazd do  Grodziska w Owidzu - zwiedzanie z przewodnikiem średniowiecznego grodu oraz poznanie życia codziennego i obyczajów jego mieszkańców
  • Rodzinny rajd rowerowy z  grillowaniem  - wspólny integracyjny wyjazd dzieci i młodzieży z rodzicami
  • Kurs samoobrony
  • Krótki kurs pierwszej pomocy

Podczas wszystkich zajęć uczestnikom zapewniono poczęstunek i napoje.

Do współpracy w realizacji projektu dołączył Zespół Interdyscyplinarny działający w gminie Kaliska i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska .

W dniu 28 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu.

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Kaliska  oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego(przedstawiciele szkół, policji i służby zdrowia). Dzieciom biorącym dział w projekcie zostały wręczone nagrody za aktywne uczestnictwo oraz za  prace o tematyce przemocy wykonane podczas zajęć artystycznych.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży nt. zjawiska przemocy oraz przeciwdziałanie jej skutkom a także ukazanie atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. Założono również, że w trakcie projektu poszerzy się w środowisku lokalnym, wiedza o możliwościach  uzyskania pomocy ze strony instytucji i służb  w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu i umożliwili dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom udział w realizacji projektu.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków MPIPS pt."RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY" we współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kaliska w dniu 23.08.2014 roku odbył się wspólny integracyjny rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży z rodzicami . W rajdzie brało udział 45 uczestników, którzy zadeklarowali udział w działaniach zaplanowanych w w/wym. projekcie. Start rozpoczął się przy GOK w Kaliskach, gdzie przybyli uczestnicy pokonali trasę pierwszego etapu do Pieców , a tam do rajdu dołączyli pozostali uczestnicy. Następnie rowerzyści podążyli na trasę drugiego etapu o długości 18 km. Meta rajdu znajdowała się na terenie Ośrodka Rozwoju i Integracji Sołeckiej w Bartlu Wielkim. Po zakończeniu rajdu było ognisko z kiełbaskami i napoje . W trakcie spotkania były także zabawy przy muzyce na świeżym powietrzu. Nie zabrakło dla najmłodszych uczestników rajdu słodyczy . Dzieciom wręczono także elementy odblaskowe. Po zakończeniu grillowania i zabawy wszyscy członkowie rajdu udali się w powrotną drogę do Kalisk, skąd rozjechali się bezpiecznie do swoich domów. Na szczęście podczas rajdu rodzinnego niebo było rozchmurzone, chwilami wychodziło słońce - pogoda dopisała a na twarzach uczestników było widać radość i zadowolenie z udziału w rajdzie. Dziękujemy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kaliska za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy, oraz wszystkim uczestnikom za mile spędzony wspólnie czas. Było to pierwsze przedsięwzięcie zaplanowane w ramach działań projektowych dofinansowanych ze środków MPIPS w Warszawie. W oparciu o złożony w marcu 2014 roku wniosek Gmina Kaliska uzyskała dofinansowanie w kwocie 10.000 zł na realizację zadania pt. "Razem Przeciwko Przemocy". Natomiast środki własne stanowią kwotę 2.720zł.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie