Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gopskaliska.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopskaliska.pl

Strona gopskaliska.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • 1.1.1 Informacja nietekstowa,
  • 1.3.1 Informacje i jej związki,
  • 1.3.2 Zrozumiała kolejność,
  • 2.4.1 Bezpośredni dostęp,

Ponad to część zamieszczonych informacji w postaci załączników jest publikowana w formie PDF, JPG w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania lub formy w jakiej zostały przekazane przez podmioty zewnętrzne celem publikacji.
Niektóre grafiki oraz linki mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Strona została zaprojektowana z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła na poziomie 4,5:1.
Strona internetowa pozostaje czytelna i funkcjonalna po podwojeniu rozmiaru tekstu.
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 30 marca 2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot.

Data pierwszej publikacji strony to 9 lipca 2012 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 31.03.2020 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej i nie odnoszą się do niej wymagania dostępności architektonicznej.

 

 

W oparciu o Zarządzenie Nr 4/2010 Kierownika GOPS Kaliska z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ustalenia terminów wypłat świadczeń realizowanych przez GOPS w Kaliskach ustalono następujące terminy wypłat świadczeń:

 

Pomoc społeczna

  • zasiłki stałe - 20 każdego miesiąca
  • pozostała pomoc - 28 każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

  • do 10 każdego miesiąca z góry  z wyjątkiem miesiąca stycznia , kiedy wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

 

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

  • do 28 każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
woj. pomorskie, powiat Starogard Gdański

NIP 5922169810  REGON 220262876

Tel. 58 5889201
Fax. 58 5889206
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny urzędowania
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30-15.30
środa od 7.30-17.00
piątek od 7.30-14.00
Czwartek dniem bez interesanta


Kierownik przyjmuje wszelkie skargi i wnioski :
od poniedziałku do piątku
w godzinach urzędowania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach

 

 

 

Struktura organizacyjna

Kierownik GOPS - Monika Szmaglińska
główna księgowa - Sylwia Drewczyńska

starszy specjalista pracy socjalnej - Teresa Jagiełło
starszy specjalista pracy socjalnej - Dorota Pryba
starszy specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe - Dorota Hartuna

administrator ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – Magdalena Szczubełek
administrator do obsługi 500+ i stypendium - Anna Moczadło
 
asystent rodziny – Karolina Dobek

administrator ds. kadr i plac , inspektor ochrony danych osobowych - Karolina Cherek

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie