Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Styczeń 2012

Na początku stycznia bieżącego roku zespół projektowy rozpoczął pracę nad planowaniem zajęć aktywizujących dla osób bezrobotnych z terenu gminy Kaliska na lata 2012-2013. Następnie koordynator projektu rozpoczął prace nad konstruowaniem wniosku o dofinansowanie projektu „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia”. Wniosek został złożony do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku dnia 18.01.2012r.

Luty 2012

Dnia 06.02.2012r. nasz ośrodek otrzymał informację o pozytywnej ocenie formalnej oraz o tym, że został przekazany do oceny merytorycznej. Również w lutym rozpoczęła się rekrutacja uczestników do działań projektowych na 2012 rok.

Marzec 2012

W marcu pracownicy socjalni zakończyli proces naboru do projektu i zawarli kontrakty socjalne z 11 uczestniczkami- kobietami z terenu gminy Kaliska. Dnia 19 marca na stronie internetowej naszej gminy ukazało się zaproszenie do składania ofert na realizację kursów i warsztatów oraz przewozów w ramach projektu.

Kwiecień 2012

Na początku kwietnia, po analizie nadesłanych ofert do realizacji warsztatów: psychologicznych i pedagogicznych oraz kursów: obsługi kas fiskalnych i kursu komputerowego wybrano Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. z Bytowa. Dnia 24.04.2012r. Uchwałą Nr 452/139/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego wniosek został przyjęty do dofinansowania.

Również w kwietniu, po uroczystej inauguracji działań, które odbyło się w obecności zaproszonych gości: władz gminy Kaliska, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz firmy szkolącej odbyły się pierwsze warsztaty z pedagogiem.

Maj 2012

W maju odbyły się kolejne warsztaty z pedagogiem, a następnie warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje psychologiczne- każda z Pań miała do dyspozycji trzy godziny. Następnie odbyły się trzydniowe warsztaty z doradcami zawodowymi, na których Panie poznały zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, dowiedziały się o swoich predyspozycjach do wykonywania poszczególnych zawodów oraz o tym, jak korzystnie zaprezentować się podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą.

Czerwiec 2012

W tym miesiącu trwała kontynuacja warsztatów i konsultacji psychologicznych. Kolejnymi zajęciami, które odbywały się w dniach od 18 do 20 czerwca był kurs obsługi kas fiskalnych. Każda z uczestniczek na osiemnastogodzinnym kursie poznawała i utrwalała zasady działania kas oraz podstawowe przepisy z tym związane. Ponadto w maju i czerwcu Panie pracowały na rzecz naszej gminy w ramach prac społecznie- użytecznych.

Lipiec 2012

Na początku lipca uczestniczki projektu wzięły udział w ostatnich warsztatach pedagogicznych, a dnia 7 lipca wszystkie uczestniczki projektu razem ze swoimi rodzinami pojechały na żywą lekcję historii do Szymbarka. Wyjazd ten, będący dodatkiem do działań aktywizujących ma na celu przybliżenie historii, ale przede wszystkim pokazanie jak inaczej, niż dotychczas można wspólnie spędzać czas, przeżyć coś nowego, np. wspólna nauka pieczenia chleba. Dzięki temu uczestniczki między sobą nawiązały jeszcze lepszy kontakt, co skutkuje nauką współpracy z grupą i wzajemnym wsparciem w przyszłości - zawiązane przyjaźnie trwają znacznie dłużej, niż działania w projekcie.

Sierpień 2012

W sierpniu w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” uczestniczki projektu, oprócz tego, że pracowały w ramach prac społecznie użytecznych, razem ze swoimi rodzinami pojechały do Multikina w Gdańsku.

Ten rodzinny wyjazd do kina miał na celu przedstawienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wspólne oglądanie filmu i przebywanie ze sobą w niecodziennym otoczeniu miało na celu kształtowanie pozytywnych więzi między rodzicami i dziećmi oraz umocnienie relacji wewnątrzrodzinnych.

Ponadto familijny, pełen humoru film „Madagaskar 3” oglądany w trójwymiarowych okularach dostarczył wielu pozytywnych emocji wszystkim oglądającym. Z sali kinowej wychodziliśmy z uśmiechem na twarzy…

Po kilku tygodniach wolnych od kursów i warsztatów na uczestniczki projektu czekają kolejne zaplanowane zajęcia- już 12 września rozpoczyna się kurs komputerowy.

Wrzesień 2012

12 września jedenastoosobowa grupa uczestniczek projektu „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” wzięła udział w dwudziestopięciogodzinnym kursie komputerowym, realizowanym przez firmę „MARMOŁOWSKI” z Bytowa. Panie, z terenu gminy Kaliska poznawały tajniki działania komputerów i zasady poruszania się w sieci internetowej.

Po zakończonym kursie komputerowym rozpoczął się kurs zawodowy, w którym bierze udział 5 Pań. W pierwszej kolejności uczestniczki poznają podstawowe zasady prowadzenia „Małej gastronomii” – kursu realizowanego przez firmę ELIM ze Świecia, a następnie będą uczestniczyły w zajęciach praktycznych w restauracji „GALEDO” w Starogardzie Gd.

Październik 2012

8 października rozpoczął się kurs zawodowy dla drugiej grupy uczestniczek projektu „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia”. Sześć Pań przez 5 dni brało udział w teoretycznych zajęciach kursu na profesjonalnego sprzedawcę, a następnie rozpoczęły praktykę w sklepach PSS Społem w Starogardzie Gd. Na zajęciach praktycznych kandydatki na nowoczesnego sprzedawcę poznają m. in. zasady profesjonalnej obsługi klienta, techniki sprzedaży i negocjacji, zasady wykładania i układania towaru na sali sprzedaży.

Ponadto do 23 października trwał kurs gastronomiczny, w ramach którego 5 Pań odbywało praktykę w GALEDO w Starogardzie Gd.

Dnia 19 października koordynator projektu wraz z Kierownikiem GOPS odwiedzili niektóre z uczestniczek kursów na zajęciach praktycznych. Celem tej wizyty było sprawdzenie  jakości realizowanych zajęć. Oto nasze Panie na praktykach:

Listopad 2012

Zakończenie działań w ramach piątej już edycji projektu „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” odbyło się 14 listopada b.r. tradycyjnie w świetlicy wiejskiej w Cieciorce.

W spotkaniu, oprócz uczestniczek projektu i członków zespołu projektowego, uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Z-ca Wójta Gminy Krzysztof Partyka, V-ce Przewodnicząca Rady Gminy Kaliska Zofia Czarnowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Katarzyna Pettka oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy: Pani Wioleta Strzemkowska-Konkolewska i Pan Ziemowit Wiciak.

Na początku uroczystości, po powitaniu wszystkich uczestników Pani Kierownik GOPS Beata Wysokińska przedstawiła pokrótce cele projektu i zrealizowane od 2008 roku zadania. Następnie omówiła tegoroczne działania, w których udział brało 11 Pań z terenu naszej gminy.

Kolejnym punktem programu było wręczenia przez Koordynatora projektu Iwonę Ciemińską zaświadczeń i certyfikatów z wszystkich ukończonych kursów i warsztatów. Każda z uczestniczek otrzymała też torbę oznakowaną logo Unii Europejskiej oraz nazwą projektu, po to by promować nasz projekt, nie tylko w czasie trwania zajęć aktywizujących, ale też po ich zakończeniu.

Następnie głos zabrał Pan Wójt oraz inni goście, gratulując ukończenia projektu i życząc uczestniczkom, aby mimo trudnej sytuacji na rynku pracy jak najszybciej znalazły pracę. Od Pracowników socjalnych, Pani Teresy Jagiełło i Pani Doroty Pryba każda z Pań otrzymała pięknie oprawione grupowe zdjęcie oraz symboliczny kwiatek.

I w tym roku, jak w ubiegłych latach grupa Pań aktywnie uczestniczyła we wszystkich warsztatach i kursach, a także w zajęciach praktycznych kursu gastronomicznego i kursu na profesjonalnego sprzedawcę, które odbywały się w Starogardzie Gd.

Jako zespół projektowy dziękujemy każdej z Pań za tę kilkumiesięczną współpracę i życzymy Wam, abyście jak najszybciej i jak najlepiej wykorzystały nabyte wiadomości i umiejętności.

 

 

Galeria zdjęć z V edycji projektu "Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia"

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie