Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

luty 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje o
rozpoczęciu naboru beneficjentów ostatecznych do działań projektowych POKL “Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” na rok 2013
w poddziałaniu 7.1.1 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,
współfinansowanego z środków EFS

Nabór rozpoczyna się od dnia 01.02.2013 i trwać będzie do 01.03.2013 r.

Zgłaszać mogą się osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej i korzystające z pomocy społecznej. Wymienione warunki są podstawą do zakwalifikowania się do udziału w projekcie. Każdy chętny spełniający warunki rekrutacji proszony jest o zgłoszenie się do pracownika socjalnego przypisanego rejonu - wg miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 58 58 89 201, w pok. nr 7 i 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach działań projektowych oferujemy m.in.: warsztaty psychologiczne, pedagogiczne, z doradztwa zawodowego, porady kosmetyczne i fryzjerskie oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

 

marzec 2013

W  marcu zakończył się proces rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku rekrutacji została wyłoniona 12 osobowa grupa Pań, które od 9 kwietnia będą aktywnie uczestniczyły w projektowych działaniach- m.in.: warsztatach z doradcami zawodowymi, warsztatami psychologicznymi, kursach oraz pracach społecznie uzytecznych.

Również w marcu dokonano wyboru przewoźnika oraz firm, które będą realizowały założenia zadania „Aktywna integracja”.

Wszystkim Paniom życzymy wytrwałości oraz satysfakcji z udziału w projekcie.
Powodzenia!

 

kwiecień - maj 2013

9 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Cieciorce odbyło się spotkanie inaugurujące VI edycję projektu „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia”.

Na spotkaniu, oprócz 12 Pań uczestniczących w tegorocznej edycji i członków zespołu projektowego obecni byli: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Z-ca Wójta Krzysztof Partyka, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy- Dyrektor Arkadiusz Banach i Wioleta Strzemkowska-Konkolewska oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kaliska Katarzyna Pettka.

Na początku spotkania Pani Kierownik GOPS Beata Wysokińska przywitała wszystkich obecnych na spotkaniu i przedstawiła cel główny projektu- aktywizację społeczną i zawodową 12 kobiet bezrobotnych z terenu Gminy Kaliska.

Pani Kierownik omówiła pokrótce przebieg realizacji pięciu dotychczasowych edycji projektu, a także formy wsparcia, jakie zaplanowane są dla uczestniczek w roku bieżącym. Są to m.in.: warsztaty i konsultacje indywidualne z psychologiem, warsztaty z pedagogiem, warsztaty z doradcami zawodowymi, porady kosmetyczki i fryzjera, kurs komputerowy, kurs obsługi kas fiskalnych oraz kursy zawodowe, które wybiorą Panie po indywidualnych konsultacjach z doradcami zawodowymi. Pani Kierownik podkreśliła też, że trzynastą uczestniczka w tym roku jest jedna z Pań z poprzedniej edycji projektu, która kontynuuje w ramach instrumentu edukacyjnego rozpoczętą w zeszłym roku naukę w liceum.

Następnie każdy z zaproszonych gości życzył Paniom wytrwałości i osiągnięcia jak największych korzyści z udziału w projekcie, które pozwolą na wprowadzenie, choćby najmniejszych zmian w swoim życiu, a przede wszystkim nabycia umiejętności poruszania się na obecnym rynku pracy.

Kolejnym punktem spotkania było krótkie przedstawienie się każdej z uczestniczek projektu. Każda z Pań otrzymała zestaw materiałów promocyjnych- teczkę, długopis, torbę z logo Unii Europejskiej oraz indywidualny plan zajęć.

GOPS jako zespół projektowy również życzy wszystkim Paniom wytrwałości i satysfakcji z udziału we wszystkich zaplanowanych dla nich zajęciach.

 

10 kwietnia, tuż po inauguracji odbyły się pierwsze zajęcia. Przez trzy dni 12 Pań brało udział w indywidualnych spotkaniach oraz w warsztatach z doradcami zawodowymi, gdzie poznawały zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, a także uzyskały porady dotyczące tego, jak korzystnie zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą.

Od 15 kwietnia do 14 maja wszystkie Panie uczestniczyły w 35 godzinnych warsztatach psychologicznych, na których doskonaliły swoje umiejętności i kompetencje społeczne oraz uczyły się asertywności. Każda z Pań skorzystała też z trzygodzinnych indywidualnych konsultacji z psychologiem.

W maju 6 Pań-uczestniczek projektu bierze udział w pracach społecznie-użytecznych na rzecz gminy.

 

czerwiec 2013

W ramach naszego projektu na początku czerwca odbył się trzydniowy kurs obsługi kas fiskalnych. Dzięki uczestnictwu w tym kursie Panie zdobyły umiejętności posługiwania się kasami fiskalnym, ale też zaznajomiły się z wypełnianiem dokumentacji, z którą mogą się spotkać podczas pracy w sklepie, np. raporty kasowe, dowody wpłat.

Następnie uczestniczki brały udział w kolejnych warsztatach pedagogicznym, dotyczących m.in.: relacji wewnątrzrodzinnych.

Oprócz tego w czerwcu sześć Pań pracuje na terenie gminy w ramach prac społecznie- użytecznych.

 

lipiec 2013

Dnia 9 lipca uczestniczki projektu „ Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” wzięły udział w jednym z zaplanowanych na bieżący rok działaniu środowiskowym- wyjeździe do kina.

Do Multikina w Gdańsku Panie pojechały razem ze swoimi rodzinami, gdzie wspólnie, w trójwymiarowych okularach obejrzały familijny film pt. „Uniwersytet potworny”. Ta niezwykle barwna historia, przedstawiająca pełne humoru przygody bohaterów opowiada o narodzinach prawdziwej przyjaźni. Wszystkich oglądających, a zwłaszcza najmłodszych film wprowadził w dobry nastrój i wzbudził wyłącznie pozytywne emocje.

 

sierpień 2013

Dnia 1 sierpnia rozpoczął się kurs komputerowy. Kurs trwający 25 godzin miał nauczyć uczestniczki projektu „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” jak sprawnie posługiwać się podstawowymi funkcjami programów: Word, Excel oraz poruszać się w sieci internetowej. Wszystkie uzyskane umiejętności w przyszłości pomogą paniom w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych i w poszukiwaniu pracy.

Część uczestniczek projektu pracuje w ramach prac społecznie użytecznych, oczekując na rozpoczęcie kursów zawodowych, które będą realizowane jeszcze w tym miesiącu.

Trwają dwa 150-godzinne kursy zawodowe: kurs małej gastronomii oraz kurs fryzjerstwa z elementami wizażu. W każdym z kursów weźmie udział po sześć Pań, uczestniczek tegorocznej edycji projektu. W drugim dniu zajęć Kierownik GOPS Beata Wysokińska odwiedziła Panie na zajęciach w Cieciorce, gdzie odbywały się zajęcia teoretyczne kursu małej gastronomii i nauka wizażu w ramach drugiego kursu zawodowego

W dniu 27 sierpnia uczestniczki naszego projektu razem ze swoimi rodzinami w doskonałych humorach udały się na żywą lekcję historii do Szymbarka. Wyjazd organizowany jako jeden z elementów zadania „Działania o charakterze środowiskowym”, miał na celu pokazanie choć kawałka historii naszego narodu poprzez: Dom Sybiraka, pociąg „do Nikąd”, czy odtworzenie nalotu w bunkrze. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć najdłuższą deskę świata, największy fortepian i wreszcie dom do góry nogami. Dzięki tej wycieczce rodziny mogły wspólnie i inaczej, niż na co dzień spędzić czas z rodziną, nawiązać lepszy kontakt z grupą, a także własnoręcznie wypiec chleb.

 

wrzesień 2013

Kursy zawodowe realizowane w ramach naszego projektu trwają. Uczestniczki, które pod fachowym okiem w świetlicy w Cieciorce szkolą się na fryzjerki ćwiczą mycie głowy z masażem, strzyżenie, nakładanie farby oraz nawijanie wałków. Panie oprócz tego, że mają do swojej dyspozycji główki fryzjerskie, na których uczą się zawodu, to zapraszają osoby, które chętnie poddają się kursantkom, aby mogły poćwiczyć „na żywo”

Druga, sześcioosobowa grupa uczestniczek, po zajęciach teoretycznych kursu małej gastronomii, które odbywały się we wrześniu rozpoczęła praktyki w Karczmie Ostoja w Czarnej Wodzie. Kursantki, oprócz przyrządzania potraw, uczą się też sprawnej organizacji pracy w lokalu gastronomicznym, nakrywania stołów oraz obsługi klienta.

 

październik 2013

Dnia 15 października Kierownik GOPS razem z koordynatorem projektu ponownie odwiedzili Panie podczas zajęć- tym razem na zajęciach praktycznych. W Cieciorce, gdzie odbywa się kurs fryzjerstwa z elementami wizażu uczestniczki z coraz większą wprawą strzyżą, farbują i układają fryzury.

W Karczmie Ostoja w Czarnej Wodzie zastałyśmy nasze kursantki podczas przygotowywania dań obiadowych. Dało się zauważyć, że w tym co robią Panie czują się pewnie i praca w gastronomii sprawia im przyjemność.

Zarówno instruktorka kursu fryzjerstwa, jak i opiekun praktyk w Ostoi oceniają Panie bardzo dobrze- jako osoby chętne do pracy i szybko uczące się.

 

listopad 2013 - zakończenie VI edycji projektu

Dnia 7 listopada był  ostatnim praktycznym dniem realizowanego przez 6 lat projektu, któremu nadaliśmy nazwę „Wiara w sukces-kluczem do jego osiągnięcia”. 6 edycji projektu realizowane było w latach 2008 -2013. Projekt był współfinansowany  przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach  Priorytetu VII- Promocja integracji społecznej, Działania 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Byliśmy jedną z pierwszych gmin w naszym powiecie i województwie, która podjęła się tego zadania. Inni widząc, że można i się da -  również się włączali. Tak jak wszystko co nowe i nieznane – nie było łatwo. Tylko dzięki ogromnej determinacji z mojej strony i zaangażowaniu wszystkich pracowników ośrodka - realizowany projekt mogliśmy przeprowadzić – od początku do końca – razem. Po raz kolejny pracownicy Ośrodka potwierdzili, że w trudnych i budzących niepokój, a zarazem stanowiących wyzwanie zadaniach mogę na nich liczyć- pragnę Wam w tej chwili serdecznie za to podziękować.

Wszyscy począwszy od koordynatora projektu, poprzez pracowników socjalnych bezpośrednio rekrutujących i monitorujących uczestników projektu, Panią główną księgową, która rozliczała projekt, księgowała faktury, przygotowywała umowy, a potem z koordynatorem projektu wnioski o płatność i bilans końcowy, pracownika administracyjnego, który odpowiedzialny był za decyzje z projektu, listy wypłat i wsparcie w działaniach pracowników socjalnych – Wam wszystkim pragnę teraz serdecznie podziękować. To było dla nas duże i ważne przedsięwzięcie, w którym wykazaliście swoja profesjonalność i zaangażowanie.

Ale udało się także dlatego, że od samego początku projekt miał poparcie ze strony naszych lokalnych władz. To Rada Gminy przyjęła uchwałą projekt do realizacji. To Pan Wójt każdego roku popierał nasze wnioski o środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu i żywo interesował się tym co dzieje się w projekcie. Zawsze- gdy była taka potrzeba - mogliśmy liczyć na jego pomoc i poparcie – za to bardzo serdecznie dziękuję. Przy realizacji projektów miękkich, w których brak namacalnych efektów takich jak nowy chodnik, budynek itp. często inne władze samorządowe nie chcą się angażować, bo jak mówią wydaje się sporo pieniędzy a efekty są oprawie niewidoczne. W wypadku naszych władz od samego początku do chwili obecnej wiedzieliśmy , że nasz projekt ma podobną rangę co wszystkie inne projekty realizowane w naszej gminie, ponieważ inwestycja w człowieka, zwłaszcza człowieka, który chce przejąć swój los w swoje ręce jest bardzo ważnym zadaniem. Dziękujemy za zrozumienie i stałe wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia.

Od samego początku był z nami również Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim. Dzięki podpisanemu z Panem Dyrektorem PUP porozumieniu mogliśmy korzystać z bezpłatnych szkoleń i indywidualnych konsultacji ze strony doradców zawodowych. Potrafiliśmy się także porozumieć wtedy gdy zmieniły się przepisy i  już nie można było wyłączyć uczestniczek projektu ze zgłaszania ich gotowości do podjęcia  zatrudnienia w PUP. Współpraca przez te wszystkie lata z Urzędem Pracy była wzorcowa i nie da się ukryć, że osoby odpowiedzialne za tę współpracę, z którymi współpracowaliśmy, to wspaniali, otwarci, życzliwi  i bardzo profesjonalni ludzie- dla których działania, które podejmowaliśmy wspólnie były równie ważne co dla nas, ponieważ związane były z aktywizacją zawodową i społeczną naszych wspólnych klientów. Za to dzisiaj szczególnie pragną podziękować Pani Wiolecie Strzemkowskiej-Konkolewskiej- Kierownikowi działu usług rynku pracy oraz Panu Ziemowitowi Wiciak- Kierownikowi Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy. Z nimi przede wszystkim współpracowaliśmy przy realizacji naszych projektów. To na nich mogliśmy zawsze liczyć gdy potrzebowaliśmy pomocy i wsparcia dla uczestników projektu – za całą dotychczasową współpracę – bardzo Państwu dziękuję.

Naszym cichym ale pełnym wiary w nasze możliwości i umiejętności sojusznikiem w działaniach projektowych  był  Urząd Marszałkowski z Gdańska, a zwłaszcza Pan Maciej Kisała i jego współpracownicy – dzisiaj im wszystkim za pośrednictwem Pani  Tamary Duśko pragnę bardzo serdecznie podziękować. W porównaniu z działalnością dużych Ośrodków- gdzie przy realizacji projektów dysponuje się specjalistyczną kadrą - dostrzeżenie  i docenienie pracy naszego małego Ośrodka to dla nas wielki zaszczyt– dziękujemy.

Pragnę teraz nawiązać do tego co udało się nam w ciągu minionych 6 lat realizować.

Pierwszy projekt realizowany był w okresie od sierpnia do grudnia 2008r. W ramach I edycji prowadziliśmy - warsztaty z psychologiem, indywidualne terapie z psychologiem, warsztaty z pedagogiem, terapie i konsultacje z terapeutami w ośrodku leczenia uzależnień kurs opieki nad chorym w domu , kurs obsługi kas fiskalnych , kurs na pomoc kuchenną , kurs profesjonalnego sprzątania , zajęcia z doradcami zawodowymi itd.
Koszt I projektu 100.484,93 zł.

Drugą edycję projektu prowadziliśmy w okresie od lipca do grudnia 2009r.

W ramach II edycji realizowaliśmy wszystkie zadania wymienione w edycji I ale wprowadziliśmy dodatkowo kurs komputerowy i działania o charakterze środowiskowym tj.

 • wycieczkę do Szymbarka – 21.08.2009
 • wyjazd rodzinny na basen do Sopotu – 12.10.2009
 • występ bezrobotnych Pań oraz poczęstunek na lokalnej imprezie pn. „Sami swoi”. Takie były potrzeby beneficjentek

Koszt  projektu w II edycji wyniósł 157.985,90 zł

Trzecią edycję projektu realizowaliśmy w okresie od stycznia do grudnia 2010r.

W ramach tej edycji realizowano następujące działania i kursy zawodowe:

 • warsztaty zespołowe oraz indywidualne terapie z psychologiem i pedagogiem
 • warsztaty z doradcami zawodowymi
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • kurs obsługi komputera i pracy na podstawowych programach operacyjnych
 • prace społecznie użyteczne
 • kurs dbania o swój wygląd
 • kurs dekorowania sal na imprezy okolicznościowe
 • kurs ogrodnictwa
 • działania o charakterze środowiskowym: wycieczka do Szymbarka, Malborka i do Multikina

Koszt projektu w III edycji wyniósł – 206.244,30 zł

Czwarta edycja projektu realizowana była w okresie od stycznia do grudnia 2011r.

Prócz zadań o charakterze podstawowym (psycholog, pedagog itd.) wprowadziliśmy dwa duże kursy zawodowe tj. opiekę nad chorym w domu i drugi kurs: organizowanie imprez okolicznościowych z elementami małej przedsiębiorczości.

Koszt IV edycji projektu wyniósł- 209.426,70 zł

Piątą edycję projektu rozpoczęliśmy w styczniu br. Zaostrzone kryteria narzucone przez Unię -sugerowane w wytycznych- obligowały nas do wyboru osób nie tylko bezrobotnych ale również niepełnosprawnych. Wymogiem stało się także znalezienie kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole. Niezwykle  ważnym czynnikiem był właściwy dobór osób, ponieważ projekt rozciągał się na cały rok 2012 i w części dotyczącej edukacji w szkole przechodził na 2013r. W wyniku weryfikacji klientek dokonano wyboru  13 Pan  i spisano z nimi kontrakty socjalne - ustalając indywidualnie dla każdej z nich plany pracy, monitoringu i realizację zadań. W kontraktach zawarte zostały także zobowiązania Gops-u i Pań. Pierwsze zajęcia ( z pedagogiem) rozpoczęły się w kwietniu, dalej były zajęcia z doradcami zawodowymi, warsztaty i indywidualne konsultacje z psychologiem, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs komputerowy , porady kosmetyczno-fryzjerskie i to co najważniejsze – kursy zawodowe. Panie samodzielnie zdecydowały o wyborze 2 kursów tj. kursu małej gastronomii i profesjonalny sprzedawca. Kursy składały się z dwóch części ; 1 to część teoretyczna i była a realizowana z wykładowcami w świetlicy w Cieciorce, natomiast druga część - praktyka zawodowa. Tę część zajęć Panie realizowały w Starogardzie  codziennie  dojeżdżając na praktyki: 5 Pań miało praktyki w restauracji „Galedo” i 6 Pań w sklepach „Społem” w Starogardzie Gd.

Koszt V edycji projektu 143.918,65 zł

W  2013r. realizowaliśmy ostatnią w tym rozdaniu -VI edycję projektu adresowaną do 13 Pań, w tym 1 z Pań kontynuowała naukę w szkole średniej ( jej udział w projekcie przewidziano więc na 2 lata).  Zaplanowane zajęcia na rok 2013r. były  podobne jak w 2012r. przy czym  uczestniczki wybrały dwa rodzaje kursów , a mianowicie kurs małej gastronomii i kurs fryzjerski z elementami wizażu. W przypadku 1 kursu praktyki zawodowe odbywały się w restauracji „U Ostoi” w Czarnej Wodzie , zaś drugi kurs realizowany był przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Gdańska w Cieciorce. Tutaj firma dostarczyła swoje materiały i realizowała praktyki.
Przewidywany koszt VI edycji projektu to kwota ok. 173.667 zł

 

A teraz co dały naszym uczestniczkom te kursy. Jak wygląda podsumowanie tych działań. Pozwolę sobie przytoczyć Państwu podstawowe informację podsumowujące. I tak:

W okresie od 2008r do 2013r. w projekcie brały udział 104 uczestniczki, w tym 2008 i 2009- po 20 uczestniczek, 2010-21 uczestniczek, 2011-20 uczestniczek, 2012-11 uczestniczek i 2013- 13 uczestniczek, w tym 1 z 2012r.

Dane o ich sytuacji na dzień dzisiejszy uczestniczek z lat 2008-2012 są takie:

1)     30 uczestniczek pracuje zawodowo – umowa o pracę
2)     40 uczestniczek – nie pracuje i nie wykazuje zbytniej aktywności by te sytuację zmienić
3)     Pozostałe 22 uczestniczki to:

 • W ramach prac społecznie użytecznych pracuje – 9 osób
 • Prace dorywcze – 2 osoby
 • Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy – 3osoby
 • Rentę socjalna lub zasiłek stały ( niepełnosprawni) – 3 osoby
 • Świadczenie przedemerytalne – 1 osoba
 • Bierze udział w kursie organizowanym przez PUP – 1 osoba
 • Wyjechała za granicę – 1 osoba
 • Nie wiemy co się dzieje – 1 osoba
 • Zgon – 1 osoba

4)     Dane pozostałych z 2013r. – 13 uczestniczek – wszystko przed Wami. My ze swej strony życzymy Wam wszystkim powodzenia.

 

W realizowanych projektach uczestniczki aktywnie brały udział we wszystkich zajęciach. Każda z Pań ukończyła projekt. Należy zwrócić uwagę , że każdy rok to inna , jedyna w swoim rodzaju grupa. Każda z tych grup ma swoją charyzmę i inny styl pracy. Miłe jest to , że Panie – dzięki uczestniczeniu w projekcie – zmieniły wiele w swoim życiu.  Wszystkie panie brały  czynny udział w zajęciach, warsztatach i szkoleniach mających na celu  przygotowanie ich do aktywizacji zawodowej i społecznej.

W wyniku analizy złożonych w 2013r. ofert – po wyborze najkorzystniejszej oferty - wyłoniono do realizacji większości zaplanowanych kursów i szkoleń firmę O.K. Ośrodek Kursów Wejherowo . Kurs komputerowy i kasy fiskalne prowadziła firma  Centrum Edukacyjne- Marmołowski z Bytowa. Transport Pań na i z zajęć zabezpieczała Firma Pana Dariusza Beling. Posiłki na zajęcia warsztatowe zabezpieczał bar Pani Irminy Beling. Usługi fryzjerskie realizowane były przez nasze 3 zakłady – 2 z Kalisk i 1 z Pieców. Usługi kosmetyczne Panie realizowały w firmie kosmetycznej w Kaliskach. Kursy Zawodowe realizowane były przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Firmę Usługową z Gdyni prowadzona przez Panią Marzenę Usarek.

Dużo tych wiadomości ale podsumowując wszystkie projekty pragnę przyznać, że są one  sukcesem przede wszystkim samych uczestniczek. To one – w czasie zajęć– musiały zorganizować i przygotować zmiany w swoim życiu domowym, rodzinnym i tym związanym z zagospodarowaniem czasu na udział w zajęciach. A czasami nie było łatwo, bo dziecko zachorowało, bo wizyta u lekarza, bo zaszły inne okoliczności i trudno pogodzić je z udziałem w warsztatach i szkoleniach. Ale należy podkreślić i to naprawdę jest sukces wszystkich Pań- wszystkie- jak się podjęły udziału w projekcie i zdecydowały na podpisanie kontraktu socjalnego - zrealizowały zaplanowane ustalenia i wskaźniki określone projektem od początku do końca – świadczy to o ich dużej determinacji by zmienić swoje dotychczasowe życie, o odpowiedzialności i zaangażowaniu ale również  o tym że dobrane przez nas kursy, warsztaty i szkolenia trafiały w ich oczekiwania.

Wszystkim uczestniczkom, instytucjom , naszym władzom,  pracownikom-  pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować – to był  dla mnie zaszczyt realizować dla Państwa i z Państwem to zadanie.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie