Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

W oparciu o Zarządzenie Nr 4/2010 Kierownika GOPS Kaliska z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ustalenia terminów wypłat świadczeń realizowanych przez GOPS w Kaliskach ustalono następujące terminy wypłat świadczeń:

 

Pomoc społeczna

  • zasiłki stałe - 20 każdego miesiąca
  • pozostała pomoc - 28 każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

  • do 10 każdego miesiąca z góry  z wyjątkiem miesiąca stycznia , kiedy wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

 

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

  • do 28 każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

bip

epuap

Klub Seniora w Piecach

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie